X Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka

Dodał: pkz
X Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka
fot.
Data rozpoczęcia: 14-09-2016
W dniach 14 – 23 września 2016 r., Dąbrowa Górnicza już po raz dziesiąty będzie gospodarzem Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka.

Jubileuszowa edycja Konkursu adresowana jest do adeptów sztuki instrumentalnej w specjalnościach:

  • Flet
  • Trąbka
  • Wiolonczela

Konkurs odbędzie się w całości w Pałacu Kultury Zagłębia, w następujących terminach:

  • 14.09.2016 r. - Koncert Inauguracyjny
  • 15 – 16.09.2016 r. - I etap przesłuchań
  • 17 - 19.09.2016 r. - II etap przesłuchań
  • 21 -22.09.2016 r. - III etap przesłuchań
  • 23.09.2016 r.  - Uroczyste wręczenie nagród oraz Koncert Laureatów
     

IX Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka organizowany jest przez Pałac Kultury Zagłębia, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej oraz Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, która sprawuje także opiekę merytoryczną nad wydarzeniem.

UWAGA!

Zgłoszenie udziału w Konkursie należy przesłać na formularzu zgłoszenia, wypełnionym czytelnie drukowanymi literami, w terminie do 15.06.2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

X Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej
Urząd Miejski – Wydział  Promocji, Kultury i Sportu
ul. Graniczna 21
41- 300 Dąbrowa Górnicza

tel.+ 48  32 295 67 98, + 48 32 295 68 96
fax + 48 32 295 69 51
e- mail: zpielgrzym@dabrowa-gornicza.pl
 

Do pobrania/materials:

Więcej informacji na oficjalnej stronie Konkursu i na www.palac.art.pl
 

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu