Substancje trujące w świecie roślin i zwierząt - warsztaty

Substancje trujące w świecie roślin i zwierząt - warsztaty
fot.
Data rozpoczęcia: 26-05-2012
W sobotę 26 maja na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przy ulicy Bankowej 14 odbędą się warsztaty na temat obecności i działania substancji trujących w naszym otoczeniu.

Niezależna Grupa Popularyzatorów Nauki EKSPERYMENTATORZY zaprasza wszystkie zainteresowane osoby, niezależnie od wieku. 

W czasie warsztatów zostaną zaprezentowane toksyczne rośliny i zwierzęta oraz omówione właściwości występujących w nich substancji. Uczestnicy usłyszą o historycznej i współczesnej roli trucizn w życiu człowieka.

Biorący udział obejrzą z bliska m.in. krzew bielunia, który dzięki swym narkotycznym właściwościom dał początek legendom o czarownicach latających na miotłach – mówi prowadzący warsztat Cezary Olchawa.

Zajęcia pozwolą poszerzyć nie tylko swoją wiedzę o otaczającym świecie, lecz również poznać sposoby niesienia pierwszej pomocy osobom zatrutym.

Cena: 15 zł/os. Miejsce: ul. Bankowa 14, Katowice. Zapisów należy dokonywać do 24 maja przy użyciu formularza online na stronie www.eksperymentatorzy.org (w przypadku zbyt dużej liczby chętnych decydująca będzie kolejność zgłoszeń).
InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu