Wernisaż wystawy Katowice - Miasto Ogrodów

Wernisaż wystawy Katowice - Miasto Ogrodów
fot. ESK Katowice 2016
Data rozpoczęcia: 18:00 04-03-2011
Polskie Radio Katowice i Biuro Projektu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 zapraszają na wystawę Katowice – Miasto Ogrodów.

Znajdą się na niej fotogramy oraz cytaty z księgi, jaką jest wniosek Katowic o tytuł ESK 2016. Artystyczne fotografie stanowią niezwykle ciekawą narrację plastyczną, która pokazuje Katowice jako miasto poszukujące swojego nowego imienia, intrygujące, świadome szans i wyzwań. Towarzyszą im refleksje na temat Śląska osobistości takich jak Jerzy Buzek, Wojciech Kilar, Carlos Saura, Patrick Blanc czy Krystian Lupa.

Podczas wernisażu, który odbędzie się w piątek 4 marca o godz. 18.00 w galerii „Na Żywo” Radia Katowice
(prowadzonej przez Macieja Szczawińskiego) zaprezentowany zostanie również cykl etiud filmowych zrealizowanych przez znakomitego śląskiego twórcę Michała Kopaniszynaz udziałem prof. Mariana Oslislo,
Lecha Majewskiego, Artura Rojka i Tomasza Koniora.

Wystawa powstała z inicjatywy Ewy Niewiadomskiej członkini Rady Programowej ESK 2016, szefowej Redakcji Kultury Radia Katowice. Jak podkreśla autorka pomysłu, zarówno słuchacze programów kulturalnych, jak i szeroko rozumiani miłośnicy kultury żywo interesują się księgą Katowice – Miasto Ogrodów, a wystawa daje im możliwość bliższego poznania tej publikacji.

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu