Polityka prywatności

Polityka prywatności InSilesia.pl
Załącznik do regulaminu portalu InSilesia.pl –Pierwszy Śląski NewsWire

Administratorem danych osobowych i operatorem portalu InSilesia.pl jest Graviteo Sp. z o.o., z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Mierosławskiego 3, 41-200 Sosnowiec, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000232955, posiadająca kapitał zakładowy 40.000 zł oraz numer NIP 644 - 341 - 82 – 79.

1.  Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zapewniamy Państwu wgląd w swoje dane, ich edycję, zmianę oraz możliwość usunięcia konta. Stosujemy także wszelki środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa powierzonych nam danych.


2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
- imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, stanowisko, firma, organizacja lub instytucja i miasto Użytkownika.
- imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu osoby reprezentującej firmę, organizację lub instytucję Użytkownika.


3.Zbiór danych osobowych użytkowników traktowany jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerach będących własnością Graviteo Sp. z o.o. w specjalnej strefie bezpieczeństwa w warunkach zapewniających właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie osoby upoważnione.


4. Podobnie jak wiele innych serwisów internetowych, InSilesia.pl wykorzystuje pliki „cookies” oraz inne rozwiązania techniczne służące do zbierania informacji dotyczących Państwa wizyt w Serwisie, jak np. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Informacje te wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych, związanych z obsługą działania portalu oraz w celu zbierania ogólnych informacji statystycznych.


5. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie poprzełnienia przestępstwa lub wykroczenia albo naruszenia praw spółki Graviteo Sp. z o. o., próby włamania lub innego działania na jej szkodę.


6. Właściciel portalu InSilesia.pl zastrzega prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności związanych m.in.w związku ze zmianami w przepisach. Użytkownik zostanie poinformowany o wszelkich modyfikacjach polityki prywatności poprzez jej opublikowanie na stronie InSilesia.pl oraz przekazanie informacji o zmianach w newsletterze lub e-mail.


7. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail wiadomości od administratora portalu, w tym w formie newslettera. Zalicza się do nich informacje związane bezpośrednio lub pośrednio z funkcjonowaniem portalu, bądź inne wiadomości, np. życzenia okolicznościowe, informacje, komunikaty systemu.


W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy lub wątpliwości prosimy o kontakt.
Graviteo Sp. z o.o.
Ul. Mierosławskiego 3
41-200 Sosnowiec
redakcja@insilesia.pl


InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu