Śląskie szerokopasmowe

Dodał: Natalia Heczko
Śląskie szerokopasmowe
Źródło:

Internet większości z nas wydaje się dobrem pospolitym i ogólnodostępnym. Tymczasem ilość „białych plam” w Polsce nadal jest znaczna. Województwo śląskie na tle innych, w tym zwłaszcza podkarpackiego i wschodniego, jest w całkiem dobrej kondycji. Duża w tym zasługa wsparcia z Unii Europejskiej oraz lokalnych operatorów Internetu, którzy inwestują w polepszenie standardu dostępu do sieci w naszym województwie.Ś


ląskie szerokopasmowe dzięki UE


W Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” bardzo silnie akcentowana jest potrzeba inwestowania w nowoczesne branże, budowa  gospodarki regionalnej wyróżniającej się przedsiębiorczością, innowacyjnością oraz konkurencyjnością. Szansą na realizację tych założeń są środki Unii Europejskiej, dostępne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, z których znacząca część przeznaczona jest na inwestycje w innowacyjność śląskich firm. Ważną gałęzią rozwoju województwa jest poprawa infrastruktury internetowej, która umożliwi łatwy dostęp do nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych dla wszystkich mieszkańców województwa. W tym zakresie sytuacja w regionie nie jest najgorsza, ale ciągle pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. - Dzięki staraniom wielu małych operatorów Internetu, mieszkańcy województwa śląskiego mogą korzystać z szybkich łącz światłowodowych, jednak nadal do pokrycia pozostaje bardzo wiele terenu, gdzie dostęp do sieci nie jest najlepszy – zauważa Robert Kubica z firmy e-SBL.net Sp z o.o..


Szansa dla lokalnej społeczności


Stan infrastruktury szerokopasmowej w naszym województwie zależy w dużym stopniu od kondycji operatorów internetowych. Zwłaszcza Ci lokalni dostawcy, są w stanie dotrzeć z siecią do najmniejszych miejscowości i wsi. Stanowią jedyną alternatywę dla operatorów globalnych, których oczkiem w głowie są duże miasta i aglomeracje. Lokalni operatorzy Internetu są szansą na poprawę infrastruktury internetowej na peryferiach śląskich miast i lepszą ofertę dla mieszkańców aglomeracji. - Lokalni operatorzy przede wszystkim  skutecznie wykorzystują dotacje, rozbudowując sieci – mówi Tomasz Pacia z firmy ITCOMP Sp. z o.o. – Oni cały czas budują w przeciwieństwie do dużych operatorów i co najważniejsze opłaca im się dobudować małe odcinki, których duże telekomy nie biorą pod uwagę. Dlatego małe firmy są kołem napędowym rozwoju sieci szerokopasmowych w województwie. W imię idei „razem możemy więcej” powstał nawet klaster e-południe, który skupia dostawców z naszego regionu i  pozwala realizować inwestycje na dużo lepszych warunkach, w tym korzystać z unijnych dotacji. Otwiera możliwości wspólnej polityki i działań konsolidacyjnych, które są odpowiedzią na działania globalnych operatorów. Klaster daje także perspektywę wymiany doświadczeń, wiedzy, co  pozwala wzmocnić przewagą konkurencyjną i budować siłę śląskich przedsiębiorstw.


Razem można więcej


Klaster e-południe, znany także jako Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, kończy w październiku br. projekt na rzecz poprawy innowacyjności i rozwoju technologicznego operatorów telekomunikacyjnych w województwie śląskim, finansowany ze środków Unii Europejskiej.  Wspólne działania podjęte w ramach projektu zaowocowały szeregiem innowacji technologicznych, które w znacznym stopniu poprawiają kondycję szerokopasmowego obrazu województwa śląskiego. - Klaster E-południe wpłynął znacząco na rozwój lokalnych operatorów Internetu. Realizowane projekty pozwalają nam na świadczenie usług niejednokrotnie o lepszych parametrach aniżeli odbywało się to poza klastrem. Wzajemne wsparcie członków klastra i współpraca między nimi, to potencjał dla dalszego rozwoju usług operatorów telekomunikacyjnych w woj. Śląskim – mówi Wojciech Chodacki z firmy ARPNET (członek klastra). W ramach dofinansowanego projektu została zaprojektowana m.in. platforma Call-Center, która ułatwia obsługę połączeń przychodzących do firmy, a w najprostszej formie służy do wspomagania pracy biura obsługi Klienta poza stałymi godzinami pracy. Dzięki współpracy członków Klastra w ramach projektu powstał także monitoring, czyli innowacyjny system rejestracji obrazów z możliwością podglądu na żywo obrazu oraz dźwięku z kamer czy wykrywania ruchu. Dotacja pozwoliła również na zakup oprogramowania i platformy technicznej do obsługi VOIP, czyli systemu telefonii internetowej. Dała możliwość poszerzenia oferty śląskich operatorów internetowych o profesjonalne usługi telefoniczne, zarówno dla abonenta indywidualnego, jak i klientów biznesowych i instytucjonalnych. Firmy zrzeszone wokół śląskiego klastra e-południe mogły więc korzystać z pro-innowacyjnych technologii, które znacznie poprawiły jakość świadczonych usług. Projekt dał także możliwość nabycia specjalistycznych umiejętność w różnych obszarach, np. obsługi klienta, marketingowego wdrażania nowych produktów czy tworzenia programów lojalnościowych. 


Działania, takie jak te, podejmowane przez Klaser E-Południe służą poprawie innowacyjności regionu śląskiego, zwiększeniu konkurencyjności małych przedsiębiorstw i są szansą na normalny dostęp do Internetu dla wszystkich mieszkańców województwa. Perspektywy na to dają dotacje unijne. Ważne, żeby je dobrze wykorzystać.

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu