W krwawym polu srebrne ptaszę...

Dodał: boga_zych
W krwawym polu srebrne ptaszę...
Źródło:

Miejska Biblioteka Publiczna oraz Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego zapraszają na prelekcję W krwawym polu srebrne ptaszę… Imprezę uświetnią wyjątkowi goście – Bracia Kurkowi Grodu Bytomskiego. Wykład wygłosi jeden z członków Bractwa Kurkowego dr Dariusz Woźnicki, a dotyczyć on będzie Powstania Styczniowego, jego genezy, przebiegu i skutków, a także strony militarnej zrywu – rodzajów broni, sposobów walk itd. Prelekcji towarzyszyć będzie otwarcie wystawy, na której zaprezentujemy wybrane pozycje księgozbioru MBP poświęcone tej tematyce (książki popularnonaukowe, albumy przedstawiające reprodukcje dzieł malarstwa m.in. Juliusza i Wojciecha Kossaków, Maksymiliana Gierymskiego). Postaramy się również przedstawić ślady Powstania Styczniowego w literaturze pięknej, poezji, pieśniach i w filmie. Realizując ten projekt, Dział Udostępniania Zbiorów MBP w Bytomiu pragnie włączyć się w obchody roku 2013, ogłoszonego Rokiem Powstania Styczniowego.

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu