Inauguracja Studenckiego Festiwalu Nauki - foto

Inauguracja Studenckiego Festiwalu Nauki - foto
Źródło: redakcja InSilesia.pl

Studencki Festiwal Naukowy 2010:

Materiał zdjęciowy z konferencji prasowej, podczas której przemawiali: (od prawej) prof. dr hab. Barbara Kożusznik, dr Zbigniew Nawrat, Jacek Szymik - Kozaczko oraz Maciej Konopka.

Bonus pokonferencyjny: prezentacja Janusza Karasia z firmy Robotech

Przemówienie inaugurujące SFN 2010: JM Prof. zw. dr Wiesław Baryś, Rektor UŚ

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu