Konsultacje społeczne - 2 warianty przebudowy

Konsultacje społeczne - 2 warianty przebudowy
Źródło:
Pierwszy i drugi wariant przebudowy okolic Placu Biegańskiegi i Alei Najświetszej Maryi Panny w Częstochowie.
InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu