Najczęściej zadawane pytania

Czy poprawne jest stwierdzenie w miesiącu maju?
Takie stwierdzenie nie jest poprawne. Prawidłowa forma to w maju.
Czy wyrazy z liczebnikiem ćwierć pisze się razem?
Jeżeli liczebnik występuje jako zwykły ułamek przy rzeczowniku w formie dopełniacza, wówczas takie wyrażenia pisze się oddzielnie, np. ćwierć szklanki. W przypadku, gdy liczebnik jest częścią wyrazu złożonego, zapisuje się go łącznie, np. ćwierćinteligent, ćwierćfinał.
Kiedy w skrócie stawia się kropkę?
- w przypadku, gdy skracane wyrazy zaczynają się od spółgłoski, kropkę stawia się na końcu skrótu: jw. (jak wyżej), cdn. (ciąg dalszy nastąpi), bm. (bieżący miesiąc), - jeśli w skrócie, któryś z wyrazów rozpoczyna się na samogłoskę to po każdej literze wyrazu, który jest skracany stawia się kropkę: b.u. (brak uwag), n.e. (nowa era), c.o. (centralne ogrzewanie), m.in. (między innymi), - przy skracaniu wielowyrazowych nazw obcych kropkę stawia się po każdej literze skracanego wyrazu: a.i. (ad interim – tymczasowo, zastępczo), op.cit. (opus citatum – dzieło cytowane)
Dlaczego w wyrazach typu mgr, mjr, dr nie stawia się kropki?
Kropki nie powinno się stawiać, gdy ostania litera skrótu jest jednocześnie ostatnią literą skracanego wyrazu: mgr - magister, dr - doktor, mjr – major. Należy jednak pamiętać, że jeśli wyraz występuje w przypadku zależnym to przy skrócie stawia się kropkę, np. mgr. – magistrowi, magistrem, magistrze itp., dr.- doktorowi, doktorze, doktorem.
Jaka jest poprawna forma zapisu br. albo b.r.?
Tradycyjnie w zapisie skrótów składających się ze spółgłosek kropka powinna być na końcu, jednak w tym przypadku obie formy zapisu są poprawne. Rozróżnienie wprowadzono, żeby wyodrębnić dwa skróty: br. – bieżący rok, b.r.- bez roku lub brak roku wydania.
Skróty tytułów naukowych, np. mgr, dr odnoszą się do wyrazów w liczbie pojedynczej. Czy jest jakiś sposób zapisu tych skrótów w liczbie mnogiej?
Są na to dwa sposoby. Można dwa razy powtórzyć skrót, np. mgr mgr (magistrzy), dr dr (doktorowie). Innym rozwiązaniem jest dopisanie końcówki fleksyjnej, np. mgrzy (magistrzy) mgrowie (magistrowie) lub drowie (doktorowie), drzy (doktorzy).
Jak odmienia się skrótowce?
- jeśli skrótowiec składa się tylko z wielkich liter, to końcówkę fleksyjną pisze się małymi literami po myślniku, np. GOPR-u, PAN-u, RAF- ie, ZChN-ie, - jeśli na końcu skrótowca jest mała litera, to przy odmianie nie stosuje się łącznika, np. Elektrim, Elektrimu, o Elektrimie lub Desa, do Desy, w Desie.
Jaki jest poprawny zapis S.A. czy SA?
Obie formy są poprawne, choć częściej na określenie spółki akcyjnej stosuje się zapis SA.
Co to jest newswire?
Portal internetowy agregujący uwierzytelnione informacje i materiały prasowe.
Nie znalazłeś odpowiedzi? Napisz do nas
InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu