Co to jest E-Learning?

E- learning, w dużym uproszczeniu jest nauką z wykorzystaniem technik komputerowych i mediów elektronicznych, głównie Internetu.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii możliwe jest poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności w dowolnym, dogodnym dla korzystającego, czasie i miejscu.

Podstawowe zalety:

- elastyczność w aspekcie: zakresu, czasu i formy szkolenia
Indywidualne ustalanie przez Klienta miejsca i czasu realizacji  szkolenia, wpływające na optymalne wykorzystanie jego czasu
- dostępność szkolenia: praktycznie od razu, z dowolnego miejsca
- minimalizacja kosztów


InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu