Z regionu

Konsultacje społeczne dotyczące wejścia miasta Katowice w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim
14-05-2017
7 kwietnia 2017r. weszła w życie ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim.
Z regionu
InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu