Nauka

Władze policji i UŚ zawarły porozumienie
12-05-2010
Wczoraj zostało zawarte porozumienie pomiędzy rektorem Uniwersytetu Śląskiego, prof. zw. dr. hab. Wiesławem Banysiem a komendantem wojewódzkim policji w Katowicach, nadinsp. Dariuszem Bielem.
Nauka
InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu