Nauka

Nagrodzono laureatów konkursu historycznego Polskie Państwo Podziemne 1939-1945 r.
23-02-2017
Wicewojewoda nagrodził uczniów, którzy zdobyli trzy pierwsze miejsca w konkursie historycznym Polskie Państwo Podziemne 1939-1945 r.
Nauka
InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu