Nauka

Klasy mundurowe i ich znaczenie
16-03-2017
Z udziałem wicewojewody Mariusza Trepki odbyła się dziś w Lędzinach Wojewódzka Konferencja Klas Mundurowych pod nazwą „Rola i znaczenie klas mundurowych w procesie kształtowania postaw patriotycznych i prospołecznych młodzieży”.
Nauka
InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu