Samorządy

20 czerwca odbyło się kolejne spotkanie Lokalnej Grupy Urbact (LGU)
29-06-2017
20 czerwca 2017 r. o godz. 15.00 w Szkole Podstawowej nr 20 im. Tadeusza Rejtana przy ul. Zarębskiego 2 w Katowicach odbyło się kolejne spotkanie Lokalnej Grupy Urbact (LGU) działającej w ramach projektu „Resilient Europe – wzmocnienie potencjału elastyczności miejskiej obszarów zdegradowanych”.
Samorządy
InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu