Samorządy

Współpraca Wojewody Śląskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej
02-02-2017
W 2017 roku na realizację programu współpracy Wojewody Śląskiego z podmiotami niepublicznymi w zakresie pomocy społecznej, w ramach otwartego konkursu ofert, w budżecie Wojewody zabezpieczono 900 tysięcy złotych – tyle samo, co w roku ubiegłym.
Samorządy
InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu