Polska i świat

Szczyt ONZ w Katowicach ?
18-04-2017
Dwudniowa wizyta przedstawicieli Organizacji Narodów Zjednoczonych w Katowicach Czy Katowice są dziś realnym kandydatem do zorganizowania 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu wraz z 14. Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto?
Polska i świat
InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu