Polska i świat

Rok Reformacji w Katowicach
07-04-2017
500 lat temu, 31 października 1517 r., ks. dr Marcin Luter, mnich zakonu augustianów i profesor teologii na Uniwersytecie w Wittenberdze, ogłosił, poprzez przybicie do drzwi kościoła w Wittenberdze i wysyłając do abp. Moguncji Albrechta, 95 tez, w których zachęcał do publicznej dyskusji na temat sprzedaży odpustów.
Polska i świat
InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu