Wybrano "Strażnika miejskiego roku 2011"

Wybrano "Strażnika miejskiego roku 2011"
źródło: Agnieszka Astaszow
Klaudiusz Szweda ze Straży Miejskiej w Radlinie został zwycięzcą wojewódzkiego konkursu „Strażnik miejski roku 2011”. Finał konkursu odbył się dziś w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kolejne miejsca zajęli: Bartosz Beza ze Straży Miejskiej w Pyskowicach i Mariusz Wójcik ze Straży Miejskiej w Knurowie. Do sprawdzianu wiedzy przeprowadzonego w formie testu przystąpiło 20 strażników miejskich, którzy uzyskali największą liczbę punktów na etapie eliminacji lokalnych. Komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele: Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, wysoko oceniła poziom wiedzy uczestniczących w konkursie strażników miejskich. Testy wiedzy przeprowadzone na etapie eliminacji lokalnych (30 pytań) i finału wojewódzkiego (50 pytań) obejmowany zagadnienia materialnego prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenie, prawa o ruchu drogowym, uprawnień straży i strażników oraz dokumentowania przez strażników czynności służbowych. Poziom finału był bardzo wyrównany, a kolejnych laureatów dzielił wynik zaledwie jednego punktu.

Łącznie w konkursie wzięło udział 369 strażników straży miejskich województwa śląskiego z 20 jednostek straży.

Konkurs zorganizował Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy współudziale nadinsp. mgr Dariusza Biela, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Wręczenie nagród i pamiątkowych pucharów odbędzie się 26 października br. w czasie IV Konferencji „Razem Bezpieczniej w Regionie” tradycyjnie już organizowanej w Expo Silesia w Sosnowcu.

źródło: Śląski Urząd Wojewódzki


InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu