Bytom podpisał ugodę z Kompanią Węglową. 24 mln zł na budowę mieszkań w Karbiu

Bytom podpisał ugodę z Kompanią Węglową. 24 mln zł na budowę mieszkań w Karbiu
źródło: Kompania Węglowa
Kompania Węglowa i Urząd Miejski w Bytomiu podpisały 26 września 2011 roku ugodę wartości prawie 24,6 milionów złotych, która zostanie przeznaczona na budowę i remont mieszkań dla mieszkańców części dzielnicy Karb.

W obecności Waldemara Pawlaka, wicepremiera i ministra gospodarki ugodę podpisali Piotr Koj, prezydent Bytomia oraz wiceprezesi zarządu Kompanii Węglowej, Zbigniew Paprotny i Krzysztof Brejdak.

Oprócz kwoty odszkodowania Kompania zobowiązała się do rozbiórki budynków i zagospodarowania terenu w dzielnicy Karb, a miasto do niewznoszenia tam żadnych obiektów do 2026 roku. Wtedy bowiem wygasa koncesja na wydobywanie w tym rejonie węgla przez kopalnie Bobrek-Centrum.  Władze Bytomia zapewniły, że rodziny wykwaterowane z dzielnicy Karb otrzymają najdalej w ciągu roku wyremontowane lokale w budynkach należących do gminy lub wprowadzą się do mieszkań, które zostaną dla nich wybudowane w dzielnicy Szombierki.

Wicepremier Waldemar Pawlak podkreślił fakt, że jest to ugoda, czyli dobrowolne porozumienie stron. – Najważniejsze jest to, że mieszkańcy mają teraz perspektywę, bo to z pieniędzy Kompanii miasto będzie mogło wyremontować te zasoby mieszkaniowe, którymi dysponuje – powiedział. Jeżeli dochodzi do ugody, to znacznie skraca się procedury biurokratyczne i postępowanie pomiędzy stronami.

Marek Uszko, wiceprezes zarządu Kompanii Węglowej podziękował tym, którzy w ostatnich dwóch miesiącach włożyli mnóstwo pracy, by można było taką ugodę podpisać. – Kompania Węglowa od początku nie uchylała się od odpowiedzialności  - powiedział wiceprezes. Ważne, że udało się osiągnąć kompromis, który ma znaczenie dla mieszkańców Bytomia. Pieniądze, które otrzyma gmina pozwolą wyremontować mieszkania, które będą lepsze od tych w dzielnic Karb.

Wiceprezes jednocześnie podkreślił ustalenia kontroli Okręgowego Urzędu Górniczego potwierdzającego fakt, iż eksploatacja w dzielnicy Karb prowadzona była zgodnie z koncesją i planem ruchu zatwierdzonym dla kopalni Bobrek – Centrum.

Podpisaną ugodę poprzedziło porozumienie  Kompanii i Urzędu Miejskiego w Bytomiu z 26 sierpnia określające zakres obowiązków stron i sposób rozliczeń w związku z wykwaterowaniem mieszkańców, zabezpieczeniem ich mienia, a także ochronę opuszczonych budynków.

źródło: Kompania Węglowa


InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu