Chorzów: powstanie obwodnica miasta. To jedyna szansa na odtworzenie rynku

Chorzów: powstanie obwodnica miasta. To jedyna szansa na odtworzenie rynku
źródło: Mosty Katowice
Podczas wczorajszego spotkania w Chorzowie zaprezentowano ostateczny przebieg nowej obwodnicy Chorzowa - będącej odcinkiem drogi krajowej nr 79 - jednej z głównych arterii aglomeracji katowickiej. Prace projektowe potrwają do końca roku.

Krzysztof Markowicz z firmy „Mosty Katowice" przedstawił założenia przebiegu nowego 8-kilometrowego odcinka DK 79. Projektowany przebieg trasy rozpoczyna się na bezkolizyjnym skrzyżowaniu ulicy Chorzowskiej w Katowicach w pobliżu Stadionu Śląskiego i dalej prowadzi w stronę Chorzowa Starego wzdłuż obecnej ul. Parkowej. Następnie trasa przecięłaby ul. Kościuszki na północ od odrestaurowanego szybu dawnej kopalni Prezydent i dalej przebiegałaby równolegle do torów linii kolejowej Katowice-Bytom (rozwiązanie to uzgadniano z projektantami przebudowy tej linii - ma ona być bowiem częścią połączenia kolejowego Katowic z lotniskiem w Pyrzowicach). Po jej bezkolizyjnym przekroczeniu (tory zostaną schowane w planowany 400-metrowy tunel) obwodnica ma mijać m.in. elektrociepłownię CEZ w Chorzowie i na wysokości ul. Siemianowickiej w Bytomiu (DK-94) dochodzić do węzła z bytomską dwujezdniową Aleją Jana Pawła II, która prowadzi do węzła Piekary autostrady A1 i dalej, do północnej obwodnicy Bytomia.

W spotkaniu wzięli udział m.in. poseł na Sejm RP Tomasz Tomczykiewicz oraz marszałek Adam Matusiewicz. - Ta inwestycja jest ważna także z punku widzenia całego regionu. Województwo Śląskiego ma lub w najbliższym czasie będzie miało dobre połączenia z głównymi ośrodkami, zarówno w kraju, jak i zagranicą w kierunku Wrocławia, Krakowa, Ostrawy, Łodzi i Warszawy. Jedynym brakującym elementem jest połączenie z Poznaniem. Przebudowa DK 79 w Chorzowie wraz z obwodnicą Lublińca może byś dobrym uzupełnieniem sieci drogowej właśnie na tym kierunku - powiedział marszałek Matusiewicz.

Mniej spalin

O znaczeniu takiego rozwiązania dla Chorzowa, mówił prezydent miasta Andrzej Kotala. Obecną drogą DK 79 przez Chorzów przejeżdża codziennie ponad 30 tys. samochodów, a wkrótce ta liczba może przekroczyć 40 tys. Trasa przebiega przez gęsto zabudowane centrum miasta. Obwodnica dałaby możliwość zrezygnowania z estakady i odtworzenia miejskiego rynku. - Pozwoliłaby także przywrócić miastu wyludniającą się z powodu spalin i hałasu ul. Katowicką oraz udostępniłaby do zagospodarowania północne, poprzemysłowe tereny Chorzowa - przekonywał prezydent Kotala.
W dalszej kolejności władze Chorzowa planują ubiegać się o zewnętrzne środki na inwestycję pochodzące z Unii Europejskiej.

 

źrodło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu