Czasowe utrudnienia na autostradowym węźle Mikołowska

Czasowe utrudnienia na autostradowym węźle Mikołowska
źródło:
GDDKiA-O/Katowice Rejon Wysoki Brzeg informuje o zmianie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót na węźle Mikołowska w dniach 21-29 września.
W związku z dużym natężeniem ruchu w obrębie węzła należy liczyć się z bardzo dużymi utrudnieniami w ruchu.

W dniach 21-22 września czasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona w ciągu ulicy Mikołowskiej na relacji Skoczów-Katowice, czasowo z ruchu będzie wyłączona łącznica relacji Skoczów-Wrocław, a ruch będzie się odbywał objazdem.

W dniach 25-26 września czasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona w ciągu ulicy Mikołowskiej na relacji Katowice-Skoczów, czasowo z ruchu będą wyłączane łącznice relacji Katowice-Wrocław i Katowice-Kraków oraz zjazd na ul. Ks. bp. Stanisława Adamskiego (ruch będzie się odbywał objazdami).

Wykonawca robót informuje także, że z uwagi na charakter robót w/w harmonogram może ulec zmianie w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

źródło: Śląski Urząd Wojewódzki

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu