Dąbrowski magistrat przyjazny dla niepełnosprawnych

Dąbrowski magistrat przyjazny dla niepełnosprawnych
źródło:
Dąbrowski magistrat został najwyżej oceniony w konkursie "Polska bez barier". Doceniono starania miasta we wprowadzaniu ułatwień dla niepełnosprawnych.
Budynek, w którym mieszczą się UM, sąd i prokuratura zajął pierwsze miejsce w kategorii Administracja Centralna i Samorządowa. - To potwierdzenie wysiłków na rzecz zapewnienia dostępności obiektów i przestrzeni dla osób z niepełnosprawnością. Takie działania powinny stać się też wzorem dla innych i przyczynić się do budowania Polski otwartej i przyjaznej niepełnosprawnym – powiedział Piotr Pawłowski, przewodniczący jury konkursu i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.

Jurorzy konkursu "Polska bez barier" docenili całokształt działań zmierzających do likwidacji w mieście przeszkód architektonicznych. Zwrócili uwagę, że coraz więcej budynków użyteczności publicznej pozwala na swobodny dostęp niepełnosprawnym. W gronie miast przyjaznych niepełnosprawnym znalazły się też Gdynia, Koszalin i Zielona Góra.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca jest kampania promocyjna o wartości 150 tys. zł, realizowana przez firmę AMS SA.

źródło: Górnośląski Związek Metropolitalny
InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu