Rybnik: dodatkowe fakultety prezydenckie w placówkach oświatowych

Rybnik: dodatkowe fakultety prezydenckie w placówkach oświatowych
źródło:
862 dodatkowych godzin, potocznie zwanych „fakultetami prezydenckimi”, wprowadzonych zostanie od września br. w rybnickich placówkach oświatowych.

Rybnicka edukacja drogą do sukcesu” to hasło, którym posługujemy się nie od dziś i które niesie za sobą wiele działań wspomagających proces kształcenia w rybnickich szkołach. Dbałość o poziom wykształcenia odzwierciedla się we wszelkich projektach edukacyjnych realizowanych w placówkach oraz wprowadzanych od września 2011 r. dodatkowych godzinach potocznie zwanych „fakultetami prezydenckimi”.  Godziny prezydenckie mają na celu podniesienie skuteczności nauczania, co będzie miało przełożenie na wyniki z egzaminów zewnętrznych począwszy od sprawdzianu szóstoklasisty, przez egzamin gimnazjalny i maturalny. „Fakultety prezydenckie” mają stanowić istotne wsparcie dla szkół w osiąganiu wyróżniających się na tle regionu efektów nauczania. Na realizację tego zadania prezydent Rybnika  Adam Fudali przeznaczył dodatkowo:
- w przedszkolach - 166 godzin tygodniowo,
- w szkołach podstawowych  - 358 godzin tygodniowo
- w gimnazjach – 154 godziny tygodniowo
- w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się maturą – 184 godziny tygodniowo

W sumie roczny koszt dodatkowych godzin to 2 200 009 zł.

Dodatkowe godziny prezydenckie będą wykorzystywane przede wszystkim na poprawę kompetencji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, a także znajomości języków obcych – zgodnie z tendencjami Unii Europejskiej. Wsparcie będzie kierowane również do rybnickich przedszkoli, w których szczególną wagę przywiązywać będziemy do rozszerzenia zakresu pomocy udzielanej dzieciom z problemami logopedycznymi. Opieka logopedyczna stanowi ważny element działalności placówek. Zwiększenie liczby godzin przyczyni się do lepszej organizacji pracy z dziećmi borykającymi się z wadami i zaburzeniami mowy.

 

źródło: UM Rybnik

 

 

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu