Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs
źródło:
Celem konkursu jest opracowanie nowego projektu graficznego i wzoru odznaki honorowej „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”. Projekt powinien nawiązywać do symboliki województwa.
Warunkiem rozstrzygnięcia konkursu jest uzyskanie akceptacji dla projektu przez Komisję Heraldyczną działającą przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział osoby powyżej 18. roku życia oraz podmioty prawne.

W skład komisji oceniającej projekty wchodzą członkowie Zarządu Województwa Śląskiego oraz obserwatorzy: Michał Czarski, Ludgarda Buzek, a także radny Sejmiku wytypowany przez Komisję Edukacji, Nauki i Kultury.

Projekty konkursowe należy składać do 28.02.2010 r.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu