Zakończony nabór na dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego

Zakończony nabór na dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego
źródło:
Nowym dyrektorem Wydziału Kultury został Przemysław Smyczek. Jego kandydaturę wskazała komisja w czasie naboru na wolne stanowisko kierownicze.
Mężczynza jest związany z Urzędem Marszałkowskim od 1999 roku. W roku 2004 został mianowany kierownikiem zespołu zadaniowego ds. współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi. Był odpowiedzialny m.in. za nadzór nad dotacjami i koordynację współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pożytku publicznego.

Smyczek jest absolwentem Akademii Ekonomicznej. Interesuje się muzyką współczesną, historią Górnego Śląska i turystyką.

źródło: Urząd Marszałkowki Województwa Śląskiego
InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu