Obwodnica Bytomia będzie dłuższa. Prace przekroczyły półmetek

Obwodnica Bytomia będzie dłuższa. Prace przekroczyły półmetek
źródło: UM Bytom
Trzeci odcinek bytomskiej obwodnicy będzie prawie dwa razy dłuższy niż zakładano – aż do granicy z Zabrzem.

Dzięki tej inwestycji możliwy będzie szybszy, bezkolizyjny i mniej uciążliwy dla mieszkańców przejazd drogą krajową nr 88, która łączy województwo opolskie ze śląskim, a także drogą krajową nr 94, która z kolei ułatwia dojazd do innych dróg krajowych: nr 11 (kierunek na Poznań) i 79 (kierunek na Kraków).

Więcej środków

Pierwotnie odcinek miał mieć długość 2,2 km i kończyć się na skrzyżowaniu al. Jeziorańskiego z ul. Frenzla i ul. Miechowicką. Jednak rok temu w miejskiej kasie znalazło się więcej pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje drogowe. - Mimo że zmniejszyła się wartość kosztów kwalifikowanych budowy tego odcinka obwodnicy, Urząd Marszałkowski utrzymał finansowanie w deklarowanej w 2008 roku kwocie - mówi prezydent Koj. - Koszt prac oszacowano wówczas na 110 mln zł, a dotacja unijna miała wynieść 59% wartości kosztów kwalifikowanych, czyli ponad 65,5 mln. Po przetargach okazało się jednak, że koszt inwestycji to ok. 85 mln zł. Gdyby utrzymano dofinansowanie na poziomie procentowym, dotacja unijna byłaby zdecydowanie mniejsza. Jednak dzięki temu, że Urząd Marszałkowski sfinansował budowę tą samą kwota, którą zadeklarował w 2008 roku, mogliśmy rozpocząć prace nad przedłużeniem drogi – dodaje.

Droga będzie dłuższa o 1,8 km. W ubiegłym miesiącu wojewoda wydał pozwolenie na realizację inwestycji, teraz trwają prace nad uzyskaniem kolejnych pozwoleń, m.in. nadzoru budowlanego. Dlatego droga zostanie oddana do użytku w terminie o ok. 6 miesięcy późniejszym niż zakładano. Zakończenie prac planowane jest na 30 czerwca 2012 roku, ale to, co już zrobiono, robi wrażenie. Wybudowano już większą część dróg, wiaduktów i przepustów. Zakończono prace związane z sieciami gazowymi, na bardzo zaawansowanym poziomie są też prace wodociągowe, energetyczne i oświetleniowe.

Ekipy drogowe przygotowują się teraz do wykopywania tunelu, pod skrzyżowaniem ul. Miechowickiej i Frenzla. W związku z tym kierowcy będą jeździli inaczej niż dotychczas. Dla jadących al. Nowaka Jeziorańskiego w kierunku centrum, ruch poprowadzony będzie łącznicą południowo- wschodnią. Jadący w kierunku Miechowic będą musieli jechać łącznicą południowo- wschodnią i łącznicami północnymi.  Ruch z ul. Miechowickiej w kierunku Gliwic i z ul. Miechowickiej do Miechowic poprowadzony będzie łącznicami północnymi. Przejście dla pieszych między Karbem i Miechowicami wyznaczono na łącznicy północnej i odgrodzono od jezdni barierami drogowymi. Na skrzyżowaniu ul. Hutniczej z al. Nowaka Jeziorańskiego nadal będzie sygnalizacja świetlna.

 

źródło: UM Bytom

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu