Rewitalizacja stawów w chorzowskim parku

Rewitalizacja stawów w chorzowskim parku
źródło:
Prezesi Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali umowę dotyczącą dotacji na rewitalizację stawu na terenie chorzowskiego parku.
W obrębie Stawu Hutniczego obserwowany jest czasowy niedobór wody, co prowadzi do wzrostu śmiertelności zwierząt wodnych. Rewitalizacja zbiornika  ma odwrócić ten proces. Przy czystych stawach będzie także więcej ptactwa wodnego oraz nowe gatunki płazów i gadów. Pracownicy WPKWi K planują też posadzenie drzew lubiących podmokłe tereny oraz krzewów ozdobnych. Pojawią się również lilie

Proces odnawiania zbiorników wodnych w chorzowskim parku rozpoczął się w 2005 r.  Rewitaliacja Stawu Hutniczego będzie kosztowała 2,5 mln zł.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu