W Ministerstwie Nauki o Śląskim Instytucie Naukowym

W Ministerstwie Nauki o Śląskim Instytucie Naukowym
źródło:
Marszałek Bogusław Śmigielski spotkał się z Barbarą Kudrycką, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, by porozmawiać o Śląskim Instytucie Naukowym.
Głównym zadaniem jednostki byłoby monitorowanie i opis zjawisk istotnych dla województwa. Ideę wsparł marszałek województwa śląskiego.

Podczas rozmowy rozważano ustalenie formuły prawnej oraz źródeł finannsowania, w ramach których funkcjonowałaby instytucja. Określono cztery możliwe rozwiązania: jednostka badawczo-rozwojowa, międzyuczelniany wydział, stowarzyszenie oraz spółka prawa handlowego.

Minister przekazała także informacje dotyczące możliwości starania się w przyszłości o granty. Zapowiedziała również swoją wizytę w Katowicach w celu spotkania ze środowiskiem akademickim i omówienia kierunków rozwoju placówki.

 

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu