Noworoczne spotkanie u biskupa sosnowieckiego

Noworoczne spotkanie u biskupa sosnowieckiego
źródło:
Z biskupem sosnowieckim, Grzegorzem Kaszakiem, spotkali się prezydenci, burmistrzowie i wójtowie z terenu diecezji sosnowieckiej.
W spotkaniu uczestniczył Bogusław Śmigielski – marszałek województwa śląskiego, Michał Czarski – przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, a także przedstawiciele wojewody śląskiego i małopolskiego.

Biskup podziękował za dotychczasową współpracę samorządów z parafiami i organizacjami kościelnymi. Odniósł sie także do dziedzictwa narodowego. - Bogactwo kultury narodowej stanowią między innymi nasze przepiękne świątynie, które potrzebują wsparcia nie tylko władz państwowych, ale i samorządowych. Stąd moja gorąca prośba – zadbajcie Państwo o nie, by nie ucierpiał dorobek całego narodu polskiego. Jednakże podstawowym skarbem pozostanie zawsze człowiek, a człowiek jest nierozerwalnie związany z rodziną.” - powiedział na spotkaniu.

 

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu