Uniwersytet Śląski kusi studentów notebookami

Uniwersytet Śląski kusi studentów notebookami
źródło:
Instytut Fizyki oraz Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego w partnerstwie z Uniwersytetem w Oslo realizuje projekt pt. „Nowoczesne komputerowe metody kształcenia dla regionalnych kadr innowacyjnej gospodarki: iCSE”.

Projekt iCSE wprowadzi systemową komputeryzację kształcenia na kierunkach:
- biofizyka,
- ekonofizyka,
- fizyka medyczna,
- fizyka techniczna,
- chemia.

W ramach iCSE realizowana będzie nowa forma zajęć, zakładająca korzystanie z komputerów przenośnych z dostępem do chmury obliczeniowej ze specjalnie przygotowanym oprogramowaniem i dokumentacją. W trakcie ćwiczeń i wykładów student będzie miał do dyspozycji najnowocześniejsze techniki komputerowe. Już od pierwszego semestru roku akademickiego 2011/2012 doskonalony będzie warsztat metod informatycznych, które są nieodzowne w nauce i przemyśle innowacyjnym.

Z funduszy projektu iCSE zakupione zostaną notebooki dla studentów. Obecnie prowadzone są także specjalistyczne szkolenia dla kadry dydaktycznej i tworzone są materiały dla studentów. Projekt realizowany jest od 1 maja 2011 r. do 31 marca 2014 r. Jego całkowita wartość to 3 850 000 zł (konkurs nr 1/POKL/VIII/2010, priorytet VIII).

Obecnie trwa rekrutacja kandydatów na studia (szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://kandydat.us.edu.pl).

Więcej informacji na temat projektu: http://icse.us.edu.pl.

 

źródło: Uniwersytet Śląski

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu