Ogólnopolska Konferencja PR „The Man Of The Year Is… YOU!” w Katowicach

Ogólnopolska Konferencja PR „The Man Of The Year Is… YOU!” w Katowicach
źródło: SOPR PRogress
Jak zostać Człowiekiem Roku? - odpowiedź na to i inne pytania odnajdą uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji PR „The Man Of The Year IS… YOU!” organizowanej przez SOPR PRogress.

Konferencja odbędzie się w dniach 23-25 maja 2011 roku w murach Uniwersytetu Ekonomicznego im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Przez trzy dni UE w Katowicach stanie się platformą wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy 80 studentami z ogólnopolskich uczelni oraz zaproszonymi praktykami z branży PR i komunikacji społecznej.

Prelegentami podczas konferencji będą między innymi:
Artur Ragan – specjalista, praktyk w dziedzinie PR i rekrutacji
Bartosz Fajfer – doradca personalny i psycholog z firmy SMG/KRC
Piotr Rzebko – specjalista w dziedzinie ePR, e-rekrutacji oraz social media

Celem nadrzędnym konferencji jest poszerzenie wiedzy z dziedziny public relations oraz zdobycie kompetencji niezbędnych do zaistnienia na rynku pracy w myśl stwierdzenia „jak cię widzą, tak cię piszą”. To staropolskie przysłowie wciąż nie traci na swej aktualności. Wizerunek, bo o nim będzie tu mowa, jest niezwykle istotny nie tylko w świecie biznesu, gdzie organizacje latami budują swój obraz w oczach otoczenia, ale także w życiu każdego człowieka.

Program oparty jest na wzajemnej komunikacji, studiach przypadków, praktycznych informacjach i warsztatach. Szczegółowy harmonogram znajduje się tutaj.

Studencka Organizacja Public Relations PRogress jest pierwszą w Polsce Organizacją Studencką zajmującą się szeroko rozumianą działalnością związaną z public relations. Powstała w 2000r. z inicjatywy studentów Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach. Główna działalność SOPR PRogress opiera się na organizowaniu cyklu seminariów, konferencji, konkursów wiedzy praktycznej. Adresatami tworzonych projektów są przede wszystkim studenci, ale w przedsięwzięciach chętnie biorą udział także przedstawiciele środowisk gospodarczych. Oprócz upowszechniania wiedzy z zakresu kształtowania wizerunku osób, przedsiębiorstw i instytucji, SOPR PRogress podejmuje przedsięwzięcia mające na celu integrację środowiska akademickiego.

Więcej na:
www.facebook.com/PRogressUE
www.konferencja.ae.katowice.pl

źródło: SOPR PRogress 

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu