Uniwersytet Ślaski: przełom w metodach kształcenia na kierunku fizyka

Uniwersytet Ślaski: przełom w metodach kształcenia na kierunku fizyka
źródło: redakcja InSilesia.pl
W ostatnich dniach Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego oraz  Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego uzyskały finansowanie dwóch projektów, które w istotny sposób mają zmienić dotychczasowe metody kształcenia. 

Pierwszy projekt nosi tytuł „Nowoczesne komputerowe metody kształcenia dla regionalnych kadr innowacyjnej gospodarki: iCSE”. W jego ramach realizowana będzie nowa forma zajęć, w trakcie których studenci nauczą się modelowania wszelkich procesów, poczynając od rozwiązywania prostych problemów matematycznych i fizycznych do bardziej skomplikowanych, jak np. modelowanie leków, procesów przepływu w układach kapilarnych (naczynia krwionośne), przepływu przez membrany.

Notebooki dla studentów, szkolenia dla kadry

Z funduszy projektu zakupione zostaną notebooki dla studentów. Przewidziane są także szkolenia dla kadry dydaktycznej, prowadzone przez specjalistów z Uniwersytetu w Oslo. Projekt realizowany będzie od 1.04.2011 r. do 31.03.2014 r. Jego całkowita kwota wynosi 4 000 000 zł (konkurs nr 1/POKL/VIII/2010, priorytet VIII).

„TWING – Transfer Wiedzy Nauka – Gospodarka: Program Stypendialny”

To drugi projekt. Adresowany jest do doktorantów, którzy będą prowadzić badania w zakresie: nanoukładów i nanotechnologii, biotechnologii (syntezy leków), technologii informacyjnych, inżynierii biomedycznej. Wpisują się one w zakres listy kierunków rozwoju technologicznego województwa śląskiego i w program badawczy realizowany przez instytuty Uniwersytetu Śląskiego.

Projekt przewiduje m.in.: 13 stypendiów doktoranckich (w wysokości 4000 zł miesięcznie), możliwość odbycia staży naukowych w firmach współpracujących z Instytutem, które stosują innowacyjne technologie.

Program realizowany będzie w okresie od 01.10.2011 r. do 30.09.2013 r. Całkowita kwota projektu wynosi 1 500 000 zł (konkurs POKL zadanie: „Regionalne kadry dla gospodarki”, działanie: „Transfer wiedzy”, poddziałanie 8.2.1: „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”).

 

źródło: Uniwersytet Śląski

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu