"Katowice bez barier"

"Katowice bez barier"
źródło:
Urząd Miasta Katowice w ramach realizacji programu "Katowice bez barier" uruchomił informator dla osób niepełnosprawnych (www.katowice.bezbarier.info). Publikacja zawiera informacje ułatwiające poruszanie się po mieście.
Dzięki przewodnikowi niepełnosprawni będą mogli odnaleźć drogę do właściwych organów i instytucji oraz zaplanować, jak spędzić wolny czas. Z publikacji mogą również korzystać rodziny, opiekunowie, osoby pracujące z niepełnosprawnymi.

Informacje o dostosowaniu budynków dla osób niepełnosprawnych zostały zaczerpnięte od samych zainteresowanych. Stąd można wnioskować, że zebrane dane są wiarygodne. Projekt internetowy został wykonany przez  stowarzyszenie „Aktywne Życie”.

Organizatorzy wierzą, że informator stanie się użytecznym  przewodnikiem.

źródło: informacje Urzędu Miasta Katowice
InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu