Katowice - miasto przemian

18-01-2011
|
Dodał: Anna Fudali
Katowice - miasto przemian
źródło: Jaroław Jambor
Co decyduje, że przestrzeń jest przyjazna? Jak ją zmienić, gdy nie jest? Na to pytanie spróbują znaleźć odpowiedź uczestnicy warsztatów z Pete Kercherem, które organizuje Biuro ESK 2016 Katowice.

Andreas Billert stwierdził, że rewitalizacja to kompleksowy proces odnowy obszaru zurbanizowanego, którego przestrzeń, funkcje i substancja uległy procesowi strukturalnej degradacji, wywołującej stan kryzysowy, uniemożliwiający lub znacznie utrudniający prawidłowy rozwój ekonomiczny i społeczny tego obszaru, jak i zrównoważony rozwój całego miasta. Dyskusji na temat odnowy miasta w warstwie przestrzennej musi jednak towarzyszyć refleksja nad rewitalizacją społeczną, procesami aktywizacji grup społecznych, które do tej pory nie mogły lub nie chciały uczestniczyć w kulturze i życiu miasta w wystarczającym wymiarze.


Uczestnicy warsztatów, na które już zgłaszaja się studenci różnych kierunków – architektury i architektury krajobrazu, komunikacji wizualnej, projektowania graficznego, administracji publicznej, designu – będą spróbują zrewitalizować jedno z podwórek przy ulicy Mariackiej Tylnej. Dwudniowe zajęcia poprowadzi Pete Kercher – jeden z założycieli oraz ambasador  Europejskiego Instytutu Projektowania i Niepełnosprawności Desing for All Europe, organizacji, która zajmuje się podnoszeniem jakości życia poprzez design, w latach 1988 – 1994 pełnił funkcję dyrektora BEDA (Prezydium Europejskiego Stowarzyszenia Projektantów); jest konsultantem i uczestnikiem wielu międzynarodowych projektów,

Efektem spotkania będzie kompleksowy plan rewitalizacji podwórka, który zostanie złożony jako propozycja do Urzędu Miasta Katowice.

źródło: ESK2016

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu