Kongres Kultury Województwa Śląskiego 2010

Kongres Kultury Województwa Śląskiego 2010
źródło: redakcja InSilesia.pl
W dniach 23-25 września odbędzie się Kongres Kultury Województwa Śląskiego.

Kongres Kultury Województwa Śląskiego jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska animatorów, twórców i menedżerów, kontynuuje na szczeblu regionalnym debatę zapoczątkowaną przez Kongres Kultury Polskiej (Kraków 2009) oraz bazuje na doświadczeniach Kongresu Kultury Górnego Śląska (1998), które zostały wykorzystane m.in. podczas prac nad „Strategią rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006-2020”.

Podczas trzydniowego Kongresu zaprezentowana zostanie panorama kulturalna województwa śląskiego, obrazująca polifoniczność kultury regionalnej: elitarnej, rozrywkowej, lokalnej, niszowej.
Przedstawiciele samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, środowiska naukowego, przedsiębiorcy oraz pracownicy jednostek samorządu terytorialnego będą uczestniczyć w debatach, panelach, prezentacjach dobrych praktyk – eksponujących (zresztą zgodnie z założeniami kampanii społecznej „Kultura się liczy”) znaczenie kultury w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego; kultury traktowanej jako inwestycja, a zarazem narzędzie służące integracji społecznej, stymulujące rozwój innowacji i kreatywności.

Kongres odbywał się będzie w takich miejscach, jak: Akademia Muzyczna w Katowicach, Sala Sejmu Śląskiego, Rondo Sztuki, Szyb Wilson.

Artur Rojek powiedział o kongresie: "Kongres Kultury jest potrzebny, bo umożliwia rozmowę o kulturze, pozwoli pokazać jest rolę i potencjał, ale także słabe strony i problemy. Bez dyskusji, konfrontacji myśli w niczym nie posuniemy się naprzód. Kultura w Polsce w wielu regionach to wciąż pustynia, teren potrzebujący inwestycji, liderów i gospodarzy.Kultura to dominujący aspekt naszego rozwoju jako społeczeństwa. Kultura to droga do przyciągnięcia pieniędzy, biznesu. Bez niej nasze miasta będą martwe."

Zapraszamy do zapoznania się z programem Kongresu.

 

Źródło: Kongres Kultury Województwa Śląskiego 2010

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu