Raciborska Izba Gospodarcza przekazała pieniądze uzbierane podczas Gwiazdki Serc

28-03-2018
|
Dodał: adventure_media
Raciborska Izba Gospodarcza przekazała pieniądze uzbierane podczas Gwiazdki Serc
źródło:
W środę, 28 marca w Restauracji Raciborska odbyło się uroczyste rozdysponowanie środków zebranych podczas ostatniej edycji Koncertu Charytatywnego Gwiazdka Serc. Suma pieniędzy z biletów oraz aukcji charytatywnej, to blisko 27 tys. zł, trafi do potrzebujących dzieci z powiatu raciborskiego.
W grudniu, ubiegłego roku odbył się XVII Koncert Charytatywny Gwiazdka Serc, dochód ze sprzedaży biletów- cegiełek w całości przekazano potrzebującym. Pulę zebranych środków powiększono o wpłaty z licytacji, jaką RIG prowadził na oficjalnym fanpage Gwiazdki Serc. Tym razem uzbierano 27 tys. zł. Z tej puli dofinansowanie kolonii letnich dla dzieci niepełnosprawnych z Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu otrzymało Raciborskie Towarzystwo Pomocy Dzieciom Upośledzonym. Z dotacji do ciepłych posiłków korzystają najuboższe dzieci z 4 raciborskich podstawówek. 

Dofinansowanie wyjazdu na obóz sportowo – kondycyjny otrzymali również uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych. Ponadto 12 wychowanków szkół i przedszkoli z Raciborszczyzny i powiatów ościennych otrzymało środki na zabiegi rehabilitacyjne.  

Z puli zebranych pieniędzy Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia ,,SPEKTRUM” sfinansuje zakupu sprzętu terapeutycznego i pomoce dydaktyczne dla swoich podopiecznych. - Jesteśmy bardzo wdzięczni i szczęśliwi, że raciborscy przedsiębiorcy zrzeszeni w RIGu zauważyli nasze potrzeby i wspierają nas już trzeci rok z rzędu. Dzięki darowiznom z Gwiazdki Serc, do tej pory mogliśmy w części pokryć remont sali do terapii, zakupić sprzęt rehabilitacyjny, a w tym roku, z kolei pieniądze przeznaczymy na terapię naszych dzieci i podopiecznych. Z calego serca dziękuję w imieniu Stowarzyszenia „SPEKTRUM” za tak wspaniały gest – przyznaje ze wzruszeniem prezes Stowarzyszenia „SPEKTRUM” Katarzyna Maciejska. 

Dzięki Gwiazdce Serc udało się równie ufundować stypendia dla 5 uczniów za dobre wyniki w nauce z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. Stypendia otrzymało także 5 uczniów za dobre wyniki w nauce z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 ,,Mechanik”.

* * *
Autor tekstu: Justyna Korzeniak/ Adventure Media

* * * 
Raciborska Izba Gospodarcza Raciborska Izba Gospodarcza jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorstwa i osoby prowadzące działalność gospodarczą, która powstała 03.09.1990 r. RIG wspiera wszelkie inicjatywy służące rozwojowi gospodarczemu, tworzy warunki współpracy w kraju i za granicą. Izba reprezentuje jednostki gospodarcze wobec władz samorządowych, urzędów i instytucji.
InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu