Grupa Kapitałowa RAFAMET opublikowała wyniki finansowe uzyskane w III kwartale br.

16-11-2017
|
Dodał: adventure_media
Grupa Kapitałowa RAFAMET opublikowała wyniki finansowe uzyskane w III kwartale br.
źródło:
W trzecim kwartale 2017 r. Grupa Kapitałowa RAFAMET wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 31,257 mln zł. Przychody ze sprzedaży Grupy za okres 01-09.2017 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku, były wyższe o 7,133 mln zł.
W trzecim kwartale 2017 r. Grupa Kapitałowa RAFAMET osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 31,257 mln zł, a narastająco za trzy kwartały br. 81,203 mln zł. Przychody ze sprzedaży Grupy za okres trzech kwartałów br. (w porównaniu do uzyskanych w analogicznym okresie roku 2016) były wyższe o 7,133 mln zł. 
GK RAFAMET za trzeci kwartał 2017 r. uzyskała dodatni wynik finansowy netto, w wysokości 1,793 mln zł. Narastająco za okres 01-09.2017 roku zysk netto wynosi 252 tys. złotych.

- Wyniki te stanowią potwierdzenie naszych wcześniejszych zapowiedzi. Podtrzymuję również stwierdzenie, że dla oceny wyników finansowych Spółki najbardziej odpowiednim okresem rozliczeniowym jest cały rok kalendarzowy - przypomina E. Longin Wons, Prezes Zarządu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.

Dnia 30.08.2017 r. RAFAMET S.A. (Jednostka Dominująca GK RAFAMET) wypłaciła pierwszą z dwóch równych rat dywidendy z zysku za 2016 rok. Druga rata zostanie wypłacona 30.11.2017 r. Na dywidendę przeznaczono łącznie 1,295 mln zł, co oznacza, że na jedną akcję przypada kwota 0,30 zł. W trzecim kwartale br. firma RAFAMET S.A. zawarła umowy z odbiorcami z Węgier, Rosji i Polski.

* * *

Autor tekstu: Anna Koza, Adventure Media

* * *
RAFAMET S.A.
Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z Kuźni Raciborskiej jest jednym z kilku na świecie producentów obrabiarek specjalnych do obróbki zestawów kołowych pojazdów szynowych (kolej, metro, tramwaje). Wykonuje również, na jednostkowe zamówienia, wielkogabarytowe obrabiarki specjalistyczne dla odbiorców w sektorach: energetycznym, maszynowym, stoczniowym, hutniczym oraz zbrojeniowym. Udział eksportu w sprzedaży to około 70-80 proc. Kapitał zakładowy wynosi 43.187.010,00 zł.

* * *
Kontakt:
www.rafamet.com.pl

Aleksandra Dik
aleksandradik@adventure.media.pl
+ 48 604 231 738
Adventure Media s.c. Agencja Public Relations
www.adventure.media.pl
tel. 32 724 28 84
fax 32 417 01 70
InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu