Seniorka i Senior Roku 2017

03-11-2017
|
Dodał: Sylwia Zaenger
Seniorka i Senior Roku 2017
źródło: UW Katowice
W Konkursie Wojewody Śląskiego „Aktywny Senior, Aktywna Seniorka” Seniorką Roku 2017 została Krystyna Panek, a tytuł Seniora Roku 2017 otrzymał Jan Mieńczuk.

Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu odbyła się z udziałem wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka i wicewojewody śląskiego Jana Chrząszcza w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Nominowanych seniorów przedstawiła przewodnicząca kapituły konkursu Maria Nowak, pełnomocnik wojewody ds. polityki senioralnej i społecznej. Nominacje do tytułu „Aktywna Seniorka, Aktywny Senior”  za pełną pasji działalność na rzecz środowiska osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej otrzymali: Leokadia Witaszek, Anna Kimel, Helena Kukowka, Krystyna Panek, Zdzisław Swoboda, Rajmund Rał, Jan Mieńczuk, Bolesław Niezgoda i Józef Michalik.  

Nominowani i laureaci konkursu podejmują działania na rzecz środowiska osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej w województwie śląskim, są kreatywni, otwarci na drugiego człowieka, angażują się w pomoc osobom niepełnosprawnym, samotnym, starszym, a także dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych. Ich działalność nierzadko wykracza poza środowisko lokalne – wśród nominowanych jest m.in. wolontariusz zbierający fundusze na rzecz budowy ujęć wody pitnej w Afryce, a postawa, działanie lub inicjatywy osób nominowanych wpływają na poprawę jakości życia seniorów.

Krystyna Panek – Seniorka Roku 2017 to samorządowiec, długoletnia radna, a w obecnej kadencji wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katowice. Współpracuje z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi w Katowicach, a także z Zarządem Ogrodu Działkowego im. Tadeusza Kościuszki. W 2015 roku otrzymała tytuł „Zasłużony dla województwa śląskiego”. Szczególnie angażuje się w pomoc osobom niepełnosprawnym, samotnym oraz starszym. Wspiera także działania skierowane do uczniów.

Jan Mieńczuk jest emerytowanym pracownikiem PKP, aktywnym wolontariuszem Chorzowskiego Hospicjum – gdzie nie tylko wspiera chorych, ale także dokumentuje życie wspólnoty hospicyjnej w fotografii. Jest członkiem komisji fotografii krajoznawczej przy PTTK, m.in. dokumentował życie Polaków na Syberii. Pisze także poezję, jest autorem dwóch tomików poetyckich, publikuje też teksty w gazetach lokalnych. Został wyróżniony nagrodą „Uśmiechaczek 2015” dla wyróżniających się wolontariuszy organizacji pozarządowych.

Jestem wyjątkowo zbudowany – nie spodziewałem się, że dostrzegę tu tak wielu aktywnych ludzi – sercem bardzo młodych. Państwa energia jest czasem większa od naszej – mówił wojewoda śląski Jarosław Wieczorek gratulując nominowanym i zwycięzcom konkursu. – Proszę, byście Państwo dalej trwali na tych pozycjach, które zajmujecie w życiu społecznym, dając innym wsparcie i pomoc  - dodał.

- Tytuł Aktywny Senior, Aktywna Seniorka jest dowodem na to, że to co robimy jest potrzebne, ma sens -  jest zrozumieniem dobra współpracy– podkreślił Jan Mieńczuk, Senior Roku 2017.

W drugiej części spotkania odbyła się konferencja pod hasłem „Szlachetne zdrowie”. – Zdrowie jest nam potrzebne, byśmy mogli aktywnie działać. Mistrz z Czarnolasu pisał „Szlachetne zdrowie/ Nikt się nie dowie/ jako smakujesz/ aż się zepsujesz”.  Życzę, by Państwa zdrowie nigdy się psuło, dlatego nie zaszkodzi o nim porozmawiać – mówiła Maria Nowak.

Przedstawicielki Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach przekazały uczestnikom konferencji  informacje na temat dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla seniorów na terenie województwa śląskiego, a Piotr Seiffert omówił profilaktykę starzenia się. Była to już druga konferencja adresowana do seniorów, a zorganizowana w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim przez Marię Nowak, pełnomocnika wojewody ds. polityki senioralnej i społecznej oraz Wydział Polityki Społecznej.

źródło: UW Katowice

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu