Jak podróżujesz? Weź udział w badaniu

19-10-2017
|
Dodał: Sylwia Zaenger
Jak podróżujesz? Weź udział w badaniu
źródło: UM Gliwice
Trwają badania ankietowe w celu zbudowania modelu ruchu, który posłuży do usprawnienia działania systemu komunikacji zbiorowej.

Badania są prowadzone w ponad 16 tys. gospodarstw domowych z obszaru centralnej części województwa śląskiego, ale także w kilku gminach województwa opolskiego i małopolskiego. Ankieterów można spotkać również w centrach handlowych, na parkingach wielkopowierzchniowych oraz na przystankach komunikacji miejskiej i kolejowej. Każdy ankieter posiada imienny identyfikator, a w razie wątpliwości jego tożsamość można potwierdzić pod numerem bezpłatnej infolinii KZK GOP: 800 16 30 30.

Zebrane wyniki zostaną wykorzystane do zbudowania modelu ruchu, który posłuży do usprawnienia działania systemu komunikacji zbiorowej w tym: efektywniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury, planowania przebiegu nowych dróg samochodowych, kolejowych i rowerowych oraz rozbudowy stref mieszkaniowych i gospodarczych. Ponadto wspomogą one tworzenie nowych połączeń komunikacyjnych i punktów obsługi pasażerów a także przyczynią się do zminimalizowania negatywnego wpływu systemu transportowego na środowisko.

Efektem finalnym Studium Transportowego będzie stworzenie wizji rozwoju wspólnej dla całego naszego subregionu wizji rozwoju, przede wszystkim w zakresie transportu, infrastruktury drogowej i zrównoważonej mobilności miejskiej. Oczekujemy, że Studium pozwoli skoordynować i wzmocnić podejmowane już działania w obszarze usprawniania i integracji komunikacji, poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym czy też zmniejszania emisji zanieczyszczeń, mających istotne znaczenie dla wzmocnienia funkcji metropolitalnych tego obszaru.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej projektu studiumtransportowe.pl.

Przedsięwzięcie jest realizowane na zlecenie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, który wspólnie z KZK GOP oraz Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym finansuje niniejsze przedsięwzięcie. Ponadto projekt ten jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Studium realizowane jest przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz pozostałych organizatorów publicznego transportu zbiorowego (MZK Tychy, MZKP Tarnowskie Góry, MZDiM Jaworzno, ZKM Zawiercie, Koleje Śląskie S.A., PKP PLK S.A.).

 

źródło: UM Gliwice 

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu