Wymiana nawierzchni jezdni na A4 Katowice-Kraków

07-09-2017
|
Dodał: karolinasufleta
Wymiana nawierzchni jezdni na A4 Katowice-Kraków
źródło:
Dzisiaj około godziny 19 na bezpłatnym fragmencie autostrady A4 Katowice-Kraków rozpoczną się prace związane z wymianą nawierzchni jezdni na odcinku około 7 km. Prace będą prowadzone pomiędzy węzłami Murckowska w Katowicach (skrzyżowanie A4 z DK 86) i Brzęczkowice w Mysłowicach (skrzyżowanie A4 z S1 Cieszyn/Warszawa), na jezdni w kierunku Katowic.

Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) remontuje też nawierzchnię jezdni do Krakowa na około 4-kilomertowym odcinku pomiędzy węzłem Rudno (kier. Alwernia/Krzeszowice), a Placem Poboru Opłat w Balicach. 11 września prace na tym odcinku zostaną przeniesione na jezdnię w kierunku Katowic na odcinek 2,9 km. Zakończenie wymiany nawierzchni jezdni planowane jest w drugiej połowie października br.

Wymiana nawierzchni między węzłem Murckowska w Katowicach (km 341), a węzłem Brzęczkowice w Mysłowicach (km 348) na jezdni w kierunku Katowic będzie wymagała wprowadzenia tymczasowych zmian w organizacji ruchu. 7 września od godziny 19 do godziny 6 rano dnia następnego oraz od 10 do 13 września w godzinach od 19 do 7 rano na jezdni do Krakowa na odcinku ok. 500 m. jezdnia zostanie zwężona do jednego pasa. Z kolei od 13 września ruch na tym odcinku, w obu kierunkach, odbywać się będzie dwoma zwężonymi pasami z ograniczeniem prędkości do 80 km/h. Po finalnej zmianie organizacji ruchu, na jezdni do Katowic prowadzony będzie remont nawierzchni, który zakończy się w drugiej połowie października 2017 r.  

– Na bezpłatnym odcinku autostrady od węzła Murckowska do węzła Brzęczkowice w Mysłowicach, w szczytowych momentach natężenie ruchu bywa nawet trzykrotnie większe, niż na pozostałej części koncesyjnego odcinka autostrady A4. Newralgicznym miejscem na tym odcinku, szczególnie w godzinach porannych, może być jezdnia do Katowic, stąd podróżujących w tym kierunku prosimy o uwzględnienie dłuższego czasu przejazdu – mówi Rafał Czechowski, rzecznik prasowy Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

SAM S.A. wymienia również nawierzchnię na około 4-kilometrowym odcinku między węzłem Rudno (km 392), a Placem Poboru Opłat w Balicach. Obecnie remontowana jest jezdnia w kierunku Krakowa, natomiast od 11 września prace przy wymianie nawierzchni na krótszym 2,9 kilometrowym odcinku rozpoczną się na jezdni do Katowic. W międzyczasie - od 8 do11 września w godzinach od 19 do 10 - na obu jezdniach autostrady, na odcinku ok. 500 m, jezdnia zostanie zwężona do jednego pasa. Ruch będzie odbywał się z ograniczeniem prędkości do 80 km/h. Zakończenie prac na ww. odcinku planowane jest na początek października.

O pracach prowadzonych na A4 Katowice-Kraków koncesjonariusz sukcesywnie informuje również za pośrednictwem stron: www.via4.pl, www.autostrada-a4.pl, poprzez twitter (@A4KatKra) i facebook (a4katowicekrakow).

###

Informacje o Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.)

Stalexport Autostrada Małopolska S.A. zarządza 60-kilometrowym odcinkiem autostrady A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem. Jest to pierwsza tego typu droga w Polsce, wybudowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, jako inwestycja typu brownfield – na bazie drogi powstałej w latach 70. i 80.  Koncesja na przystosowanie drogi do wymogów autostrady płatnej oraz eksploatację została przyznana 1997 roku. Wykonanie  zobowiązań koncesyjnych wymaga realizacji licznych inwestycji. Wszystkie projekty inwestycyjne, a także bieżące utrzymanie pasa drogowego finansowane są z przychodów z tytułu poboru opłat za przejazd odcinkiem koncesyjnym oraz kredytów pozyskanych od międzynarodowego konsorcjum bankowego. Projekt realizowany przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A., w odróżnieniu od innych koncesji na zarządzanie autostradami płatnymi, nie obciąża Skarbu Państwa żadnymi zobowiązaniami. Spółka nie otrzymuje od Skarbu Państwa tzw. opłat za dostępność. Spółka nie korzysta z żadnych dotacji, subwencji, czy też gwarancji Skarbu Państwa.

 

dodatkowych informacji udzieli:

Rafał Czechowski

Rzecznik Prasowy SAM S.A.

e-mail: r.czechowski@imagopr.pl

tel. 601 063 200

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu