0% missellingu

08-09-2017
|
0% missellingu
źródło:
• Z najnowszego raportu społecznego ANG Spółdzielni wynika, że w 2016 r. Spółdzielnia obsłużyła 8 tys. klientów. • Ze swojej pracy zadowoleni są sami pośrednicy – 93% nie zamierza zmienić pracy w najbliższym czasie. • ANG Spółdzielnia to jedyna firma pośrednictwa finansowego i jedna z nielicznych w branży, która wydaje coroczny raport społeczny.

 

To już czwarta edycja raportu społecznego, który jest źródłem wiedzy o tym, co firmie udało się zrobić w ciągu roku, aby budować firmę odpowiedzialną społecznie, a jakie cele należy postawić na rok następny. Tegoroczny raport ANG Spółdzielni przygotowano w trzech wersjach – dla współpracowników, klientów i partnerów finansowych.  

-  ANG Spółdzielnia, nasi współpracownicy oraz nasi partnerzy – wszyscy mamy wspólny cel – służyć naszym klientom. Mocno staramy się być odpowiedzialnymi ludźmi i tworzymy instytucję zaufania publicznego. Razem powinniśmy pracować, by to zaufanie wciąż budować i podtrzymywać. To wymaga od nas współodpowiedzialności za to, co wspólnie robimy. I o tym jest ten raport – tłumaczy Artur Nowak – Gocławski.

Raport został przygotowany przy współpracy z Fundacją Integracja zgodnie ze standardem WCAG 2.0, zapewniającym dostępność treści strony raportu dla osób niepełnosprawnych. Dostępna witryna internetowa to taka, która pozwala na uniwersalne, wygodne i intuicyjne korzystanie z jej zasobów. Z takich stron internetowych mogą korzystać wszyscy, także osoby tzw. cyfrowo wykluczone. Do tej grupy należą osoby niepełnosprawne sensorycznie, manualnie i intelektualnie oraz seniorzy, obcokrajowcy, a także osoby niewykształcone oraz niezamożne.  Dostępność serwisu internetowego umożliwia więc korzystanie z publikowanych w nim treści jak największej liczbie użytkowników, w jak najszerszym zakresie.

Największe wyzwanie - 0% missellingu

Najważniejszym celem Spółdzielni jest całkowite wykluczenie tzw. złej sprzedaży, czyli missellingu, nie tylko w swojej firmie, ale i w całej branży. Do działań, dzięki którym możliwe będzie osiągnięcie tego celu należy między innymi oferowanie klientom tylko potrzebnych im produktów i takich, na które ich stać. Pośrednicy wyjaśniają klientom zawiłości umów kredytowych i przekładają z języka fachowego na język użytkowy zwłaszcza te zapisy, które dotyczą grożących im konsekwencji i ryzyk finansowych.

- Chcemy być dla naszych klientów partnerem i oczekiwalibyśmy, żeby byli partnerem dla nas. Dostarczenie produktu finansowego, jakiego naprawdę potrzebują, którego mechanizm rozumieją i na który ich stać, jest naszym najważniejszym zadaniem. Mamy nadzieję, że nasz raport okaże się dla naszych klientów nie tylko źródłem wiedzy na temat naszych wartości i tożsamości, ale będzie również wsparciem w budowaniu zaufania do nas jako przedstawicieli całej branży finansowej – dodaje Artur Nowak – Gocławski.

Liczby pokazują, że dotychczasowe działania przynoszą skutki. ANG Spółdzielnia obsłużyła w 2016 r. 8 tys. klientów. W tym czasie zostały zgłoszone tylko 2 skargi -  jedną uznano za zasadną, a sprawę zakończono na korzyść dla klienta. Co więcej, klienci, którzy odpowiedzieli na zadane w ankiecie pytanie, czy poleciliby usługi Spółdzielni swoim znajomym, w 90% odpowiadali, że tak.

Zadowolony klient, to zadowolony pracownik

Etyczne podejście do biznesu i do potrzeb klientów wpływa również na komfort pracy pośrednika finansowego. Praca w zawodzie o niskim zaufaniu społecznym wiąże się z brakiem satysfakcji, brakiem poczucia sensu wykonywanej pracy. Inaczej jest, jeśli praca pośrednika opiera się na służbie, tworzeniu długofalowych relacji, a nowi klienci pochodzą często z rekomendacji od zadowolonych osób. Ekspertom i spółdzielcom z ANG Spółdzielni najwyraźniej odpowiada etyczne podejście do klienta i współodpowiedzialność za środowisko pracy, w którym działają - w 2016 roku Spółdzielnia otrzymała po raz drugi tytuł Najlepszego Pracodawcy w badaniu AON Hewitt, a w corocznym badaniu satysfakcji 92,6% ekspertów i 95% spółdzielców odpowiedziało, że są zadowoleni ze współpracy ze Spółdzielnią. 93% ekspertów i 89,6% spółdzielców natomiast nie zamierza w najbliższym czasie zmienić pracy.

Cały raport można znaleźć pod adresem: http://raport2016.angkredyty.pl/

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu