Zgoda buduje. W YAZAKI zakończył się pierwszy etap mediacji ze związkami zawodowymi

07-09-2017
|
Dodał: Karolina Kula
Zgoda buduje. W YAZAKI zakończył się pierwszy etap mediacji ze związkami zawodowymi
źródło:
Zarząd YAZAKI AUTOMOTIVE PRODUCTS POLAND Sp. z o.o. w Mikołowie oraz przedstawiciele zakładowej NSZZ Solidarność zakończyli dziś pierwszy etap mediacji, których tematem były postulaty zgłoszone przez związki.

W mikołowskim Yazaki, od 21 lipca b.r. trwa spór zbiorowy, którego powodem jest rozbieżność w zakresie postulatów zgłoszonych przez zakładowe związki zawodowe. Wśród żądań związkowców znalazły się: wzrost o 500 zł miesięcznego wynagrodzenia dla każdego pracownika, zwiększenie dodatków stażowych, wprowadzenie rocznej premii frekwencyjnej, zwiększenie premii świątecznej z 800 zł netto do 1500 zł netto, wydłużenie przerw w pracy (ponad długość zakładaną przez kodeks pracy), wprowadzenie dwóch dodatkowych dni wolnych. Zarząd firmy, przez wzgląd na dobro całej firmy, czyli przede wszystkim, bezpieczeństwo zatrudnienia pracowników, utrzymanie wszystkich zleceń i plany rozwoju firmy, a także trudną i niestabilną sytuację na rynku, nie wyraził zgody na tak wysokie podwyżki.

Jak informuje Zarząd Yazaki, firma musi rozpatrywać propozycje związków zawodowych przez pryzmat mądrego i strategicznego dysponowania wypracowanymi pieniędzmi, które nie zagrozi funkcjonowaniu firmy i nie spowoduje problemów w produkcji i zwolnień, co przy zbyt wysokich podwyżkach jest możliwe. „YAZAKI patrzy pozytywnie w przyszłość i chce nadal wspierać rozwój Mikołowa, Śląska i Polski gwarantując bezpieczeństwo zatrudnienia oraz zapewniając nowe miejsca pracy” – deklaruje Ferdi Aksoy – Manager, Eastern Europe Operational Head (General Manager Poland, Russia, Slovakia, Ukraine).

Podczas mediacji strony jeszcze raz przedstawiły swoje stanowiska, rozmawiano także o przygotowanych przez Zarząd analizach finansowych, ustalono również termin kolejnych mediacji na 26 września b.r. Następne spotkanie będzie okazją do pogłębionej analizy sytuacji, Zarząd Yazaki przystał bowiem na prośbę związków o przygotowanie dodatkowych dokumentów i zestawień, dotyczących m.in. wyniku finansowego firmy za ostatnie trzy miesiące, struktury i kosztów zatrudnienia. „Mediacje przebiegły w dobrej atmosferze, wzajemnej otwartości, dyskutowaliśmy konstruktywnie. Cenna też była dla nas obecność doświadczonego mediatora wskazanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W YAZAKI stawiamy na otwartość i uczciwość działania, odważnie mierzymy się z wyzwaniami, optymistycznie patrzymy w przyszłość, dlatego dążyć będziemy wspólnie do pozytywnego zakończenie mediacji” – mówi Marta Turczyk, Human Resources Manager.

 

YAZAKI jest międzynarodową firmą z branży motoryzacyjnej, która posiada 22 odziały w Europie, 12 oddziałów w Azji, 10 oddziałów w Ameryce Północnej i Południowej. Zatrudniając globalnie 250 tysięcy osób. Centrala YAZAKI znajduje się w Japonii. YAZAKI AUTOMOTIVE PRODUCTS POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Mikołowie, jako jeden z 22 oddziałów wchodzi w skład struktury YAZAKI w Europie, zatrudniając 50 tysięcy pracowników. W mikołowskim zakładzie pracuje 2 tysiące pracowników, z czego 75% stanowią kobiety. Pracownicy produkują podzespoły do takich marek samochodów jak Fiat i Masreti.

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu