Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej

02-09-2017
|
Dodał: Sylwia Zaenger
Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
źródło: ŚUW Katowice
I wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz otworzył spotkanie informacyjne dotyczące Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

W Sali Sejmu Śląskiego zgromadzili się przedstawiciele wszystkich gmin i powiatów województwa śląskiego. Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów ustanawiającą program, dla województwa śląskiego przewidziano w 2018 r. środki w wysokości ponad 70 mln zł. Pula tych środków będzie dzielona po połowie między powiaty i gminy.

Łącznie w województwie śląskim na realizację programu przeznaczono dotychczas z budżetu państwa 108 mln zł, a co najmniej drugie tyle zainwestowały samorządy gminne i powiatowe. Zostało łącznie wybudowanych, przebudowanych bądź wyremontowanych 134 km dróg, w tym 69 km powiatowych i 65 gminnych – podkreślał wicewojewoda Jan Chrząszcz, otwierając spotkanie.

Dzisiejsze spotkanie jest po to, żeby Państwu pokazać zmiany wprowadzone przez ministra do dokumentów wykonawczych, tak by łatwiej Państwu było sporządzać wnioski. Po to, żeby wnioski o dofinansowanie były jak najlepiej przygotowane. Dlatego zdecydowaliśmy się zaprezentować Państwu dziś założenia programu po zmianach, planowany harmonogram i techniczną stronę przygotowania wniosków – informował  samorządowców wicewojewoda Jan Chrząszcz.

Podczas spotkania omówiono zmiany w dokumentach programowych, zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie oraz kryteria oceny i wyboru wniosków do dofinansowania. 

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu lokalnej sieci drogowej,  a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Co roku na realizację programu z budżetu państwa przeznaczano w kraju ok. 1 mld zł, dla naszego województwa – ok. 60 mln zł.

O dofinansowanie mogą się ubiegać gminy i powiaty na budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych i gminnych w wysokości 50 proc. kosztów realizacji zadania, jednakże maksymalne dofinansowanie z budżetu państwa nie może przekroczyć 3 mln zł.

Program obejmuje inwestycje jednoroczne – gminy i miasta na prawach powiatu mogą złożyć jeden wniosek o dofinansowanie, natomiast powiaty ziemskie – dwa wnioski.

Do zadań wojewody należy wybór wniosków oraz wypłata dotacji jednostkom samorządu terytorialnego. Nabór wniosków do dofinansowania w 2018 r. , prowadzony przez Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, będzie trwał od 1 do 15 września br.

źródło: ŚUW Katowice

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu