Aktywna tablica, czyli nowoczesny sprzęt dla szkół

Aktywna tablica, czyli nowoczesny sprzęt dla szkół
źródło: ŚUW
Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe mogą starać się o wsparcie finansowe w ramach programu „Aktywna tablica”. Projekt pozwoli na wyposażenie placówek w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.

W lipcu ruszył Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli z zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Zgodnie z jego założeniami, wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt ma sprzyjać przygotowaniu uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Na realizację projektu przeznaczone zostaną łacznie 224 mln zł. Jest to kwota, która pozwoli na sfinansowanie programu w 80% z budżetu państwa, a reszta, czyli 20%, ma natomiast zostać pokryte przez organy prowadzące szkoły. Ministerstwo Edukacji przewiduje, że nowoczesne pomoce dydaktyczne trafią w ramach programu do 15 580 szkół w Polsce i za granicą.
 
Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
O środki na zakup pomocy dydaktycznych będą się mogły starać:
publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą,publiczne szkoły podstawowe znajdujące się w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.Podstawowym wymaganiem dla szkoły lub szkoły za granicą przystępującej do programu jest przy tym posiadanie dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.


Kwota wsparcia finansowego
W ramach programu „Aktywna tablica” szkoła może liczyć na dofinansowanie w kwocie maksymalnie 14 tys. zł. Oznacza to, że przy wymogu wniesienia 20% wkładu własnego, placówka będzie mogła zakupić sprzęt o wartości nawet 17,5 tys. zł.
 
Harmonogram Programu w roku 2017
szkoły wnioskują o udział w Programie do organów prowadzących – do 31 sierpnia br.,organy prowadzące składają wnioski ze szkół do wojewodów  – do 15 września br.kwalifikacja wniosków przez wojewodów - do 27 września br.przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych - do końca października 2017 r. 
Więcej informacji na temat programu „Aktywna tablica” znaleźć można na stronie men.gov.pl

 


źródło: ŚUW

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu