Akademia Młodego Logistyka

09-08-2017
|
Dodał: Monika Kmera
Akademia Młodego Logistyka
źródło: Seifert Polska
W Seifert Polska realizowany jest projekt Akademii Młodego Logistyka. To inicjatywy dedykowane uczniom, studentom oraz absolwentom wchodzącym na rynek pracy i ukierunkowanym na branżę TSL.

Celem projektu Akademia Młodego Logistyka jest umożliwienie młodym osobom zapoznania się z charakterem pracy w branży TSL, poznanie specyfiki poszczególnych działów tj. logistyka, spedycja, magazynowanie oraz zdobycie praktycznego doświadczenia. Działania ukierunkowane są również na aktywizację pracowników firmy, na rzecz edukowania i wspierania młodzieży - jako potencjalnych pracowników oraz do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Obecnie Akademia Młodego Logistyka opiera się na trzech obszarach aktywności. 

Praktyki i staże

Realizowany w Seifert Polska program praktyk i staży skierowany jest  do studentów i absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku logistyka, transport i spedycja. Młodzi ludzie mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w pracy na różnych stanowiskach, w wielu oddziałach firmy na terenie całego kraju.

Seifert Polska jest partnerem Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Na postawie podpisanej Umowy o współpracy, studenci dualnych studiów niestacjonarnych na kierunku logistyka, obok zajęć teoretycznych na uczelni, odbywają także praktykę w wybranym oddziale Seifert Polska.

Dzień Przedsiębiorczości

To ogólnopolski projekt skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy chcą zweryfikować swoje plany zawodowe i poznać specyfikę pracy w różnych firmach. Inicjatywa ma na celu ułatwienie młodym osobom dokonanie trafnej decyzji i wejście na rynek pracy. Organizatorem programu jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Seifert Polska po raz pierwszy wziął udział w tegorocznej edycji projektu, zapraszając grupę uczniów do siedziby firmy w Mysłowicach. W projekcie  oprócz firmy Seifert uczestniczyło szereg innych przedsiębiorstw, takich jak: Leroy Merlin, Amica, Decathlon, Carrefour, czy PKO BP.

Ikar Jakości

Seifert Polska jest partnerem drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zarządzania – Ikar Jakości im. prof. Romualda Kolmana. To inicjatywa, która wyróżnia i docenia wkład młodych osób w  tworzenie wartościowych rozwiązań dla przedsiębiorstw. Organizatorem konkursu jest Fundacja Qualitas. Konkurs promuje projakościowe podejście do zarządzania i pomysły, które znajdują praktyczne zastosowanie, w działalności firm o różnych profilach. Konkurs dedykowany jest wszystkim studentom i  absolwentom studiów pierwszego i drugiego stopnia państwowych oraz  prywatnych uczelni w Polsce. Patronat honorowy nad inicjatywą objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dla najlepszej pracy dyplomowej z  zakresu logistyki i transportu firma Seifert Polska przyznaje dodatkowe wyróżnienie,  w postaci laptopa oraz półrocznego stażu w jednej z wybranych lokalizacji Grupy Seifert w Polsce.

 - Nie ograniczamy aktywności Seifert Polska jedynie do naszych podstawowych zadań. Jesteśmy otwarci na potrzeby młodych ludzi, którzy chcą bliżej poznać branżę TSL, naszą firmę i zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe. Angażujemy w te działania naszych pracowników, którzy dzielą się swoją wiedzą i dobrymi praktykami. W ten sposób realizujemy ideę odpowiedzialności społecznej firmy - podkreśla Jan Brachmann, Prezes Zarządu Seifert Polska Sp.  z o.o.

www.seifert-magazyny.pl

www.facebook.com/SeifertPolska

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu