Paczka żywnościowa większa i droższa

Paczka żywnościowa większa i droższa
źródło:
O Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa, który służy wsparciu osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej mówiono w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

Tylko w ubiegłym roku dzięki Programowi dostarczono ponad 5,5 mln paczek oraz ponad 1,3 mln posiłków najbardziej potrzebującym. Na realizację Programu w latach 2014 – 2020 zaplanowano środki finansowe w wysokości prawie 2,5 miliarda złotych, w większości ze środków unijnych. Polska na ten cel asygnuje 15 proc. ogólnej puli środków, tj. ponad 360 milionów złotych.

Każdego roku zwiększa się również wartość paczki: o ile w 2015 r. wartość paczki dla jednego odbiorcy wynosiła ok. 170 zł, to w 2016 r. – już 228 zł. W Podprogramie 2017 w paczce znajdą się już artykuły o wartości 269 zł. Wzrasta też liczba produktów: z 5 na starcie Programu, do 19 w 2017 roku.

– Z tego Programu korzysta ponad 95 tys. osób w naszym województwie […] i z wielkim powodzeniem jest prowadzony w 150 gminach – zaznaczył podczas spotkania z dziennikarzami wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz. – Chcemy i bardzo nam zależy, żeby te pozostałe 17 gmin, które jeszcze w tym Programie nie uczestniczą, były zachęcone do udziału – dodał wicewojewoda.

Jak otrzymać pomoc żywnościową? Jakie produkty spożywcze można otrzymać i kto może z tej pomocy korzystać? Na te i inne pytania odpowiadali na briefingu przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego - instytucji pośredniczącej w Programie oraz Caritas Polski – organizacji partnerskiej. Jak podkreślali, pomoc mogą otrzymywać osoby i rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące określony miesięczny dochód. Od 1 stycznia 2017 roku zostało podniesione wymagane kryterium dochodowe, z 951 zł do 1 268 zł dla osoby samotnej i z 771 zł do 1 028 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność.

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu