Absolwent Politechniki laureatem Nagrody Siemensa

03-08-2017
|
Dodał: Sylwia Zaenger
Absolwent Politechniki laureatem Nagrody Siemensa
źródło: UM Gliwice/fot. materiały prasowe Politechniki Śląskiej
Sebastian Orzechowski, do niedawna student Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, zdobył prestiżową Nagrodę Siemensa w konkursie dla absolwentów z dziedziny automatyki i robotyki.

Sebastian Orzechowski został nagrodzony za swoją pracę magisterską pod tytułem „Wizualizacja procesu sterowania pyłową komorą badawczą realizowanego przez sterownik SIMATIC S7”. Wyróżniona praca pierwotnie była jedynie projektem studenckim realizowanym w ramach międzywydziałowej współpracy i przy zaangażowaniu pracowników wydziałów Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki. Projekt szybko przerodził się w temat pracy magisterskiej.
 
Kapituła konkursu przyznała również wyróżnienie Instytutowi Elektroniki na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki, które odebrała prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej, dr hab. inż. Monika Kwoka.
 
Konkurs o Nagrodę Siemensa służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.

Od 2010 roku, uwzględniając potrzebę poszerzenia zakresu działania w ramach głównego konkursu, ustanowiono dodatkowo Nagrodę Siemensa dla absolwentów studiów I i II stopnia instytucji akademickich w Polsce. Służy ona promowaniu najlepszych magisterskich lub inżynierskich prac dyplomowych w dziedzinie automatyki i robotyki, wykorzystujących wiedzę o urządzeniach i systemach w obszarach aktywności firmy Siemens.
 
W rywalizacji mogą brać udział prace, które powstały nie wcześniej niż dwa lata przed początkiem roku, w którym ogłoszono konkurs. Spośród zgłoszonych prac jury wybiera 3 najlepsze. Wszystkie prace są oceniane pod kątem: innowacyjności pomysłu, możliwości praktycznego zastosowania, poziomu naukowego, a także jakości wykonanej pracy.
 
Fundatorem nagród jest firma Siemens.

 

źródło: UM Gliwice

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu