Dobre wyniki pierwszego kwartału 2017 roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady

15-05-2017
|
Dodał: karolinasufleta
Dobre wyniki pierwszego kwartału 2017 roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady
źródło:
W pierwszym kwartale tego roku Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady osiągnęła dobre wyniki. W porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku wzrosło natężenie ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków, a wraz z nim również przychody ze sprzedaży. Zysk netto ukształtował się na nieco niższym poziomie niż przed rokiem.

W pierwszym kwartale 2017 r. Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady uzyskała przychody ze sprzedaży wynoszące 70,4 mln zł. Zdecydował o tym przede wszystkim wzrost przychodów osiągniętych z prowadzonej działalności autostradowej, związanej z zarządzaniem i eksploatacją autostrady A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem.

Średnie dobowe natężenie ruchu było o 8 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. i wyniosło blisko 39 tys. pojazdów. Wzrost ten dotyczył zarówno samochodów osobowych (o 7,4 proc.), jak i ciężarowych (o 10,9 proc.).

Koszt własny sprzedaży Grupy w ciągu I kwartału 2017 roku wzrósł do poziomu 10,5 mln zł tj. o 286,3% w porównaniu do I kwartału 2016 roku (2,7 mln zł). Decydujący wpływ na taką sytuację miał wzrost kosztu utworzenia rezerwy na wymianę nawierzchni o kwotę 6,9 mln zł.

Uwzględniając wzrost przychodów i kosztów, skumulowany wynik brutto na sprzedaży w I kwartale 2017 roku w wysokości 59,8 mln zł osiągnął poziom nieznacznie niższy (spadek o 4%) niż w I kwartale roku poprzedniego (62,3 mln zł.)

Pierwszy kwartał 2017 roku Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady zakończyła z zyskiem netto w wysokości ok. 39 mln zł, tj. o ok. 5,7% niższym niż w I kwartale roku ubiegłego.

 

###

Stalexport Autostrady S.A. pełni nadrzędną rolę w Grupie Kapitałowej koncentrującej swoją działalność na modernizacji i rozbudowie infrastruktury autostradowej. Firma, jako pierwsza w kraju, otrzymała koncesję na realizację pionierskiego projektu eksploatacji, przebudowy oraz przystosowania A4 Katowice-Kraków do wymogów płatnej autostrady. Filarami Grupy są: Stalexport Autostrada Małopolska S.A., koncesjonariusz autostrady A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem oraz VIA4 S.A., operator tego odcinka. Wieloletnie doświadczenie Stalexport Autostrady S.A. oraz jej strategicznego inwestora – Atlantia S.p.A. pozwala Spółce oferować najwyższy standard usług na rynku autostradowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Stalexport Autostrady S.A., będąca współwłaścicielem biurowca w centrum Katowic oraz spółki zarządzającej tą nieruchomością – Biuro Centrum Sp. z o.o., prowadzi również działalność związaną z wynajmem powierzchni biurowych i miejsc parkingowych.

 

dodatkowych informacji udzieli:

 

Rafał Czechowski

Rzecznik Prasowy SAM S.A.

e-mail: r.czechowski@imagopr.pl

tel. 601 063 200

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu