RAFAKO S.A. wspiera Fundację im. prof. Zbigniewa Religi

08-05-2017
|
Dodał: adventure_media
RAFAKO S.A. wspiera Fundację im. prof. Zbigniewa Religi
źródło:
- Pomoc raciborskiej Spółki dla naszej Fundacji, skutkuje rozwojem zaplecza aparaturowego oraz zwiększeniem kompetencji pracowników - powiedział dr Marcin Karlik, pełnomocnik Fundacji Rozwoju Kardiochirurgicznego im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu.

Pozwala to kontynuować prace nad wprowadzeniem do praktyki klinicznej najnowszych metod ratowania ludzkiego życia, gdy zagrożone jest serce.  W efekcie niedawno 32 letni pacjent, dzięki zastosowaniu mechanicznych protez serca skonstruowanych w Fundacji, doczekał transplantacji serca.

- Gdy na początku lat 90. prof. Zbigniew Religa zakładał Fundację Rozwoju Kardiochirurgii, RAFAKO S.A. było jednym z darczyńców, który aktywnie wspierał zabrzański ośrodek kardiochirurgii. Intensyfikacja współpracy nastąpiła ponownie w latach 2011 – 2017. Wtedy też firma wsparła projekty naukowo-badawcze realizowane w Instytucie Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii – powiedział dr Marcin Karlik, pełnomocnik Biura Marketingu i Promocji Fundacji Rozwoju Kardiochirurgicznego im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu.  

Na szczególną uwagę zasługuje zakup specjalistycznego miernika dla potrzeb programu „Budowa Robota Kardiochirurgicznego Robin Heart”, jak i aparatu fotograficznego do mikroskopu AxioObserver, służącego do akwizycji obrazów mikroskopowych z hodowli komórkowych oraz preparatów histologicznych i immunohistochemicznych.

Co więcej, pozyskane środki pozwoliły także na zakupienie profesjonalnej lodówki służącej do przechowywania odczynników laboratoryjnych w warunkach rekomendowanych przez producentów.  - Doposażenie laboratorium w te urządzenia zapewniło dokładność, powtarzalność i wiarygodność wyników badań produktów oraz technologii służących leczeniu wad zastawek serca - dodał dr M. Karlik.

Raciborska Spółka, oprócz finansowania sprzętu i aparatury, przyczynia się także do rozwoju kompetencji pracowników. - Dzięki wsparciu RAFAKO S.A. dr. inż. Maciej Gawlikowski, Kierownik Laboratorium Badawczego w Pracowni Sztucznego Serca w Zabrzu, skierowany został na specjalistyczne szkolenie z zakresu analizy danych statystycznych w programie Statistica, które odbyło się w Centrum Szkoleniowym Statsoft Polska w Krakowie - wyjaśnił dr Marcin Karlik.

Najświeższym sukcesem zabrzańskiego ośrodka jest historia jednego z pacjentów, a mianowicie 32-letniego pana Marcina, u którego zdiagnozowano ciężką niewydolność serca. Mężczyzna zakwalifikowany został do przeszczepu organu. Chory, przez blisko dwa lata wspomagany był polskimi, mechanicznymi protezami serca, skonstruowanymi i wyprodukowanymi w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Religi. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu
inżynierów oraz lekarzy doczekał transplantacji serca. Przeszczep przeprowadzono w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.  - Taki efekt prac uważamy za największy sukces Fundacji. Nie byłby on możliwy bez hojności i dobroci serca naszych sponsorów i darczyńców, w tym RAFAKO S.A. Dzięki zaangażowaniu raciborskiej Spółki w rozwój polskiej kardiochirurgii możliwe jest wprowadzenie do praktyki klinicznej najnowszych metod ratowania ludzkiego życia - podsumował dr Marcin Karlik.

W tym kontekście należy przypomnieć, że za długoletnią pomoc w finansowaniu zakupu urządzeń oraz szkoleń dla pracowników zabrzańskiego ośrodka kardiochirurgii, w 2015 roku RAFAKO S.A. zostało wyróżnione statuetką „Przyjaciel Fundacji”. Laury wręczono podczas dorocznej gali „Serce za Serce” w Domu Muzyki Tańca w Zabrzu.
Warto przypomnieć, że dokładnie 5 listopada 1985 r. prof. Zbigniew Religa przeprowadził pierwszą udaną transplantację serca w Polsce i rozpoczął program przeszczepów, dający nadzieję wielu chorym. 

***
RAFAKO S.A. z Grupy PBG jest największym europejskim producentem kotłów dla energetyki zawodowej i przemysłowej, urządzeń ochrony środowiska oraz dostawcą kompletnych bloków energetycznych „pod klucz”.

***

KONTAKT:

www.rafako.com.pl

Aleksandra Dik

aleksandradik@adventure.media.pl 

tel: 604 231 738

Adventure Media s.c. Agencja Public Relations

www.adventure.media.pl

tel. 32 724 28 84

fax 32 417 01 70

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu