Za życiem

04-05-2017
|
Dodał: Sylwia Zaenger
Za życiem
źródło: ŚUW Katowice
Na czym polega trudna rola asystenta rodziny? Jakie są aspekty pracy koordynatora rodziny oraz jakie uprawnienia przysługują w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”?

Na te i inne pytania odpowiadali prelegenci podczas spotkania informacyjnego w Sali Sejmu Śląskiego. Konferencję adresowaną do asystentów rodzin i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej otworzył wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz.

Zawody związane z pomocą drugiemu człowiekowi niosą za sobą brzemię odpowiedzialności zarówno osobistej, jak i społecznej. Doceniając Państwa dotychczasową pracę, jak również jej efekty, powierzono Państwu kolejne zadanie zmierzające do poprawy funkcjonowania polskich rodzin; zwłaszcza tych, które borykają się z największymi trudnościami. Są to zadania wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Program […] jest odpowiedzią polskiego rządu na prośby i postulaty zgłaszane przez środowisko osób niepełnosprawnych – mówił wicewojewoda Jan Chrząszcz.

Podczas spotkania Ewa Niewiara, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej ŚUW, zaprezentowała działania samorządów powiatowych i gminnych w odniesieniu do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Omówiono też aspekty pracy koordynatora rodziny i asystenta rodziny.

Program „Za życiem ”obejmuje kompleksowe rozwiązania, w szczególności w obszarach dotyczących wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin w przypadku ciąży powikłanej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny, usług wspierających i rehabilitacyjnych, pomocy w zabezpieczeniu szczególnych potrzeb, w tym mieszkaniowych, rodzin z dzieckiem posiadającym stosowne zaświadczenie.

Od 1 stycznia 2017 r. matka, ojciec, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka mogą ubiegać się o jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł, przyznawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Świadczenie przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.

W programie przewidziano wielorakie formy wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, poczynając od zapewnienia dostępu do wszechstronnej opieki nad kobietą w okresie ciąży, w tym powikłanej, porodu i połogu oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Na realizację programu "Za życiem" z budżetu państwa zaplanowano 3,7 mld zł w latach 2017-2021. Na Program w 2017 roku przeznaczono 511 mln zł.

Dzisiejsze spotkanie zorganizował Wydział Polityki Społecznej ŚUW.

/z wykorzystaniem materiałów MRPiPS/

 

źródło: ŚUW Katowice

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu